Thứ ba,  02/03/2021

Doanh nghiệp xăng dầu đầu mối được chủ động quyết định giá

Các DN kinh doanh xăng dầu đầu mối phải thực hiện quyền quyết định giá trong biên độ và tần suất điều chỉnh giá theo quy định tại Nghị định số 84.Chỉ sau hơn một tuần có quyết định điều chỉnh giảm giá, khôi phục một phần thuế suất thuế nhập khẩu đối với các chủng loại xăng dầu, ngày 21/6/2012, của Liên bộ Tài chính-Công Thương, Bộ Tài chính đã có công văn số 8412 /BTC-QLG yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối thực hiện quyền quyết định giá trong biên độ và tần suất điều chỉnh giá theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.Công văn 8412 này cũng cho biết, do hiện tại mức thuế suất thuế nhập khẩu các mặt hàng xăng dầu đang được Nhà nước điều hành giữ ở mức thấp hơn nhiều so với barem thuế quy định nên Liên Bộ yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối: Trong trường hợp giá cơ sở có biến động tạo chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán hiện hành cần phải xem xét điều chỉnh...

Các DN kinh doanh xăng dầu đầu mối phải thực hiện quyền quyết định giá trong biên độ và tần suất điều chỉnh giá theo quy định tại Nghị định số 84.

Chỉ sau hơn một tuần có quyết định điều chỉnh giảm giá, khôi phục một phần thuế suất thuế nhập khẩu đối với các chủng loại xăng dầu, ngày 21/6/2012, của Liên bộ Tài chính-Công Thương, Bộ Tài chính đã có công văn số 8412 /BTC-QLG yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối thực hiện quyền quyết định giá trong biên độ và tần suất điều chỉnh giá theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
Công văn 8412 này cũng cho biết, do hiện tại mức thuế suất thuế nhập khẩu các mặt hàng xăng dầu đang được Nhà nước điều hành giữ ở mức thấp hơn nhiều so với barem thuế quy định nên Liên Bộ yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối: Trong trường hợp giá cơ sở có biến động tạo chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán hiện hành cần phải xem xét điều chỉnh giá thì trước khi điều chỉnh giá các doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện đăng ký giá với Liên Bộ Tài chính – Công Thương để Liên Bộ xem xét lựa chọn phương án xử lý hài hòa việc điều hành thuế, phí, Quỹ Bình ổn và giá xăng dầu cho phù hợp.

Theo VOV