Thứ sáu,  22/01/2021

Bổ nhiệm cán bộ đoàn qua sát hạch

Các cán bộ được Thành đoàn Hà Nội bổ nhiệm sau kỳ sát hạch. Tháng 6 vừa qua, lần đầu Thành đoàn Hà Nội tổ chức sát hạch cán bộ trước khi tiến hành bổ nhiệm. Đây là hoạt động mang tính "xung kích" trong công tác tổ chức của đoàn thanh niên thành phố nói riêng và của cả nước nói chung. Cùng với việc theo sát quá trình công tác của từng ứng viên, việc tổ chức sát hạch với chất lượng cao, cách làm thực chất sẽ góp phần quan trọng giúp tổ chức đoàn có được những cán bộ đoàn tâm huyết và trách nhiệm.Tháng 6-2012, căn cứ các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, của Đoàn về công tác cán bộ, quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", trên cơ sở Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các ban, Văn phòng Thành đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, lần đầu Thành đoàn Hà Nội đã xây dựng Đề án đánh giá, sát hạch cán bộ trước khi quyết...

Các cán bộ được Thành đoàn Hà Nội bổ nhiệm sau kỳ sát hạch.
Tháng 6 vừa qua, lần đầu Thành đoàn Hà Nội tổ chức sát hạch cán bộ trước khi tiến hành bổ nhiệm. Đây là hoạt động mang tính “xung kích” trong công tác tổ chức của đoàn thanh niên thành phố nói riêng và của cả nước nói chung. Cùng với việc theo sát quá trình công tác của từng ứng viên, việc tổ chức sát hạch với chất lượng cao, cách làm thực chất sẽ góp phần quan trọng giúp tổ chức đoàn có được những cán bộ đoàn tâm huyết và trách nhiệm.

Tháng 6-2012, căn cứ các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, của Đoàn về công tác cán bộ, quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trên cơ sở Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các ban, Văn phòng Thành đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, lần đầu Thành đoàn Hà Nội đã xây dựng Đề án đánh giá, sát hạch cán bộ trước khi quyết định bổ nhiệm.

Nói chuyện với chúng tôi về hoạt động này, các anh chị trong Ban Thường vụ Thành đoàn cho biết: Thông qua việc đánh giá, sát hạch, Thành đoàn sẽ lựa chọn được những cán bộ đoàn có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất về đạo đức, trình độ năng lực, có sức khỏe và uy tín giới thiệu để xem xét, bổ nhiệm. Bên cạnh đó, việc sát hạch sẽ tạo động lực phấn đấu, rèn luyện nghiêm túc, không ngơi nghỉ; tạo cơ hội cho mọi đối tượng cán bộ có năng lực, có quá trình công tác, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú đều có thể tham gia đánh giá, sát hạch để được bổ nhiệm, phân công công tác ở vị trí cao hơn. Bên cạnh đó, hoạt động sẽ góp phần nâng cao chất lượng quy trình đánh giá, bổ nhiệm cán bộ; tăng cường tính công khai, dân chủ, công bằng và khoa học trong công tác cán bộ.

13 ứng viên là những cán bộ đoàn của cơ quan Thành đoàn, những người có thời gian gắn bó với công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu niên Thủ đô đã tham gia kỳ sát hạch đầu tiên này. Trước tiên, mỗi ứng viên trình bày Chương trình hành động của mình gồm các phần: Tự đánh giá về năng lực, sở trường và khả năng hoàn thành nhiệm vụ nếu được bổ nhiệm; tự đánh giá về hạn chế và đề ra hướng khắc phục; Nếu được bổ nhiệm thì người cán bộ đoàn đó sẽ làm gì để học tập, nghiên cứu và nâng cao trình độ; đồng thời phải đưa ra những ý tưởng, sáng kiến liên quan đến lĩnh vực công tác dự kiến đảm nhiệm cùng các kiến nghị, đề xuất.

Sau đó, từng ứng viên phải bảo vệ chương trình hành động tại Hội đồng gồm năm đồng chí trong Thường trực Thành đoàn, Trưởng ban Tổ chức Thành đoàn và đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan. Sau khi nghe các ứng viên trình bày, các thành viên Hội đồng đã đặt ra nhiều câu hỏi nhằm làm rõ nhận thức của từng người về chức trách nhiệm vụ được giao; đặc thù công tác của lĩnh vực và ban mà đồng chí đó đang công tác; những vấn đề quan trọng, bức xúc trong lĩnh vực và địa bàn phụ trách là gì; kỹ năng nói, viết, vận động thanh niên; các công việc cụ thể sẽ thực hiện nếu được bổ nhiệm và quyết tâm hành động của cá nhân… Chương trình sát hạch đã diễn ra nghiêm túc nhưng không căng thẳng, sự trao đổi thẳng thắn, thoải mái giữa các thành viên hội đồng và các bạn trẻ đã tạo điều kiện quan trọng để mỗi cán bộ đoàn thể hiện tâm tư, nguyện vọng và khả năng của mình.

Anh Nguyễn Đức Tiến, chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành đoàn, người đã nhiều năm gắn bó với hoạt động tuyên truyền của tuổi trẻ Thủ đô, cho biết: Tham gia hoạt động sát hạch, tôi thấy mình được trải nghiệm những điều rất bổ ích và lý thú. Một số tình huống, vấn đề do Hội đồng sát hạch đưa ra đã làm tôi bất ngờ bởi chưa gặp trong thực tế công tác. Để giải quyết tình huống đó, mỗi ứng viên phải biết sử dụng những kinh nghiệm từ thực tế, sử dụng tri thức, kiến thức của mình để đề ra cách xử lý phù hợp… Từ sự trao đổi, thảo luận với hội đồng, tôi thấy mình có thêm những hiểu biết mới!

Kết quả của kỳ sát hạch là một trong những yếu tố quan trọng để xem xét bổ nhiệm cán bộ cùng với kết quả đánh giá cán bộ qua các năm công tác và việc lấy phiếu tín nhiệm tại phòng, ban… Sau đợt sát hạch này, có bốn cán bộ của Thành đoàn Hà Nội không đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm.

Sáng 18-6, tại buổi lễ chào cờ đầu tuần diễn ra tại cơ quan Thành đoàn Hà Nội, Ban Thường vụ Thành đoàn đã trân trọng công bố và trao quyết định phân công và bổ nhiệm hai trưởng ban và bảy phó ban Thành đoàn Hà Nội trong tổng số 13 đồng chí cán bộ trẻ tham gia là ứng viên của quy trình bổ nhiệm. Kết quả này bước đầu chứng tỏ kỳ sát hạch được Thành đoàn Hà Nội tổ chức nghiêm túc, có chất lượng với mục tiêu bổ nhiệm được cán bộ có năng lực thật sự, không chạy theo thành tích, không nể nang, không né tránh.

Tuy nhiên, đây là hoạt động cần tiếp tục được nghiên cứu, xem xét, đổi mới về nội dung, cách làm để trở thành môi trường thử thách, khẳng định sự nhạy bén, năng động, nhiệt huyết của mỗi cán bộ đoàn. Tránh việc sát hạch nhưng quá tập trung vào những vấn đề lý thuyết và dựa vào sát hạch để “nâng đỡ” những cán bộ đoàn “hoạt ngôn” nhưng chưa gắn bó với thực tế, cuộc sống của thanh niên.

Theo VOV