Thứ năm,  25/02/2021

Triển khai Dự án Khắc phục môi trường nhiễm dioxin tại Sân bay Đà Nẵng

Ngày 3/7, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, Chính phủ Hoa Kỳ mới đây đã trao hai hợp đồng thầu trong khuôn khổ Dự án Khắc phục môi trường nhiễm dioxin tại Sân bay Đà Nẵng, được phối hợp thực hiện với Chính phủ Việt Nam.Xử lý đất nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Đà Nẵng (Ảnh: Báo Đà Nẵng)Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã trao hợp đồng thầu trị giá 8,34 triệu USD cho công ty CDM Smith của Mỹ phối hợp với Bộ Quốc phòng Việt Nam để thực hiện quản lý thi công và giám sát toàn bộ Dự án. Gói thầu này cũng bao gồm việc đào tạo và nâng cao năng lực về xử lý môi trường cho các đối tác Việt Nam tham gia triển khai Dự án.USAID cũng đã trao hợp đồng trị giá 17 triệu USD cho công ty Tetra Tech Inc. để thực hiện gói thầu đào xúc và xây dựng của Dự án. Các hạng mục công việc của gói thầu bao gồm xây dựng một kết cấu mố IPTD (khử hấp thu nhiệt), đào xúc, vận chuyển và đổ bùn...

Ngày 3/7, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, Chính phủ Hoa Kỳ mới đây đã trao hai hợp đồng thầu trong khuôn khổ Dự án Khắc phục môi trường nhiễm dioxin tại Sân bay Đà Nẵng, được phối hợp thực hiện với Chính phủ Việt Nam.

Xử lý đất nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Đà Nẵng (Ảnh: Báo Đà Nẵng)


Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã trao hợp đồng thầu trị giá 8,34 triệu USD cho công ty CDM Smith của Mỹ phối hợp với Bộ Quốc phòng Việt Nam để thực hiện quản lý thi công và giám sát toàn bộ Dự án. Gói thầu này cũng bao gồm việc đào tạo và nâng cao năng lực về xử lý môi trường cho các đối tác Việt Nam tham gia triển khai Dự án.

USAID cũng đã trao hợp đồng trị giá 17 triệu USD cho công ty Tetra Tech Inc. để thực hiện gói thầu đào xúc và xây dựng của Dự án. Các hạng mục công việc của gói thầu bao gồm xây dựng một kết cấu mố IPTD (khử hấp thu nhiệt), đào xúc, vận chuyển và đổ bùn đất nhiễm dioxin vào trong kết cấu mố IPTD này. Bùn đất nhiễm dioxin sau khi được đổ vào kết cấu mố này sẽ được xử lý để làm sạch dioxin thông qua một hợp đồng thầu khác sẽ được công bố sau.

Dự án Khắc phục môi trường nhiễm dioxin tại Sân bay Đà Nẵng sẽ tiến hành xử lý toàn bộ bùn đất nhiễm dioxin tại sân bay (ước tính vào khoảng 73.000 m³). Theo kế hoạch, lễ động thổ của Dự án sẽ diễn ra vào tháng 8/2012. Dự kiến, Dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2016.

Theo Dangcongsan.vn