Thứ năm,  21/01/2021

Chưa có phương án giải quyết nợ của Bianfishco

Ngày 3-7, Ban quản lý các khu công nghiệp TP Cần Thơ cho biết: Hiện Bianfishco còn nợ 126 đối tác 319 tỷ đồng, trong đó nợ hơn 40 hộ nuôi cá 216 tỷ đồng, còn lại là nợ các doanh nghiệp, đơn vị cung cấp nguyên, nhiên, vật liệu, máy móc.Bên cạnh đó, Bianfishco còn nợ các ngân hàng khoảng 1.500 tỷ đồng. Thời gian qua, Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) đã làm việc với Bianfishco để giải quyết tình trạng nợ của đơn vị. Tuy nhiên, hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ chưa cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới cho Bianfishco nên DATC chưa tiến hành các bước để giải quyết nợ của...
Ngày 3-7, Ban quản lý các khu công nghiệp TP Cần Thơ cho biết: Hiện Bianfishco còn nợ 126 đối tác 319 tỷ đồng, trong đó nợ hơn 40 hộ nuôi cá 216 tỷ đồng, còn lại là nợ các doanh nghiệp, đơn vị cung cấp nguyên, nhiên, vật liệu, máy móc.

Bên cạnh đó, Bianfishco còn nợ các ngân hàng khoảng 1.500 tỷ đồng. Thời gian qua, Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) đã làm việc với Bianfishco để giải quyết tình trạng nợ của đơn vị. Tuy nhiên, hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ chưa cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới cho Bianfishco nên DATC chưa tiến hành các bước để giải quyết nợ của Bianfishco.

Theo Nhandan