Chủ nhật,  17/01/2021

Nhanh chóng triển khai các chính sách an sinh xã hội

Sẽ rà soát sửa đổi, bổ sung các chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho người nghèo, thất nghiệp.Chiều 4/7, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành để nghe dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 15, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa 11) về “Một số vấn đề về chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2012-2020”.Theo đó, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ nghiên cứu, thí điểm một số cơ chế chính sách và mô hình đảm bảo an sinh xã hội mới, khuyến khích người dân tự chăm lo an sinh, hỗ trợ các đối tượng yếu thế nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội; Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, tập trung chủ yếu vào việc hướng dẫn, thanh tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách người có công và an sinh xã hội.Về các vấn đề cụ thể, đối với chính sách người có công, Chính phủ sẽ tập trung vào việc rà soát, điều chỉnh bổ sung các chính sách ưu đãi...

Sẽ rà soát sửa đổi, bổ sung các chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho người nghèo, thất nghiệp.

Chiều 4/7, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành để nghe dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 15, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa 11) về “Một số vấn đề về chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2012-2020”.

Theo đó, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ nghiên cứu, thí điểm một số cơ chế chính sách và mô hình đảm bảo an sinh xã hội mới, khuyến khích người dân tự chăm lo an sinh, hỗ trợ các đối tượng yếu thế nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội; Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, tập trung chủ yếu vào việc hướng dẫn, thanh tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách người có công và an sinh xã hội.

Về các vấn đề cụ thể, đối với chính sách người có công, Chính phủ sẽ tập trung vào việc rà soát, điều chỉnh bổ sung các chính sách ưu đãi người có công, đầu tư xây dựng, tôn tạo và nâng cấp các công trình tưởng niệm liệt sỹ, nuôi dưỡng, điều dưỡng phục hồi chức năng cho người có công…

Về bảo đảm an sinh xã hội, sẽ rà soát sửa đổi, bổ sung các chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho người nghèo, thất nghiệp. Xây dựng mức sống tối thiểu, mức sống trung bình, tiền lương tối thiểu, chuẩn nghèo mới… đồng thời đẩy mạnh việc thực thi pháp luật về bảo hiểm xã hội, luật người cao tuổi, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bảo hiểm y tế để người nghèo được tiếp cận dễ dàng hơn với những dịch vụ này.

Phát biểu tại buổi làm việc Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu từ nay đến ngày 30/7, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoàn thiện việc lấy ý kiến các bộ, ngành, tổ chức xã hội, địa phương để hoàn thiện dự thảo chương trình hành động. Trong đó, bổ sung vào dự thảo nội dung hàng năm Chính phủ tổng kết kế hoạch thực hiện để báo cáo Ban Bí thư, Bộ Chính trị.

Ngoài ra, cần có báo cáo đánh giá tác động của chính sách, phải có những giải pháp đặc thù mang tính đột phá để đồng bào dân tộc tiếp cận tốt hơn chính sách an sinh xã hội…

Theo VOV