Thứ năm,  21/01/2021

Rà soát chính sách di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La

Ngày 5-7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp rà soát Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư (TĐC) và các chính sách liên quan đến dự án Thủy điện Sơn La.Tại cuộc họp, các địa phương, bộ, ngành liên quan đã có các báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Quyết định số 801/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc lập, phê duyệt quy hoạch các khu, điểm TĐC, dự án thành phần, phương án bồi thường, hỗ trợ và TĐC cho các hộ dân thuộc dự án Thủy điện Sơn La. Các ý kiến cũng nêu vấn đề vướng mắc trong triển khai ở một số khu, điểm TĐC như tình trạng chưa hoàn chỉnh ở một số công trình, một số dự án phát sinh do thay đổi số dân, nhu cầu điều kiện đời sống mới; việc thu hồi, giao đất sản xuất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thanh quyết toán các dự án hoàn thành còn chậm.Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các bộ, ngành, nhất là các địa phương triển...

Ngày 5-7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp rà soát Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư (TĐC) và các chính sách liên quan đến dự án Thủy điện Sơn La.
Tại cuộc họp, các địa phương, bộ, ngành liên quan đã có các báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Quyết định số 801/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc lập, phê duyệt quy hoạch các khu, điểm TĐC, dự án thành phần, phương án bồi thường, hỗ trợ và TĐC cho các hộ dân thuộc dự án Thủy điện Sơn La. Các ý kiến cũng nêu vấn đề vướng mắc trong triển khai ở một số khu, điểm TĐC như tình trạng chưa hoàn chỉnh ở một số công trình, một số dự án phát sinh do thay đổi số dân, nhu cầu điều kiện đời sống mới; việc thu hồi, giao đất sản xuất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thanh quyết toán các dự án hoàn thành còn chậm.
Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các bộ, ngành, nhất là các địa phương triển khai rà soát các quy hoạch, các dự án thành phần căn cứ theo Quy hoạch tổng thể cũng như các chủ trương, chính sách liên quan để đôn đốc xử lý các vấn đề tồn tại, sớm hoàn thành cơ bản công tác TĐC, chăm lo cho cuộc sống, việc làm của người dân tại nơi ở mới; đẩy mạnh đầu tư, bố trí vốn hoặc đề xuất chính sách phù hợp để triển khai. Phó Thủ tướng lưu ý công tác thanh toán, quyết toán các dự án, công trình, phấn đấu sớm hoàn thành khối lượng công việc còn lại rất lớn này. Phó Thủ tướng cũng cho ý kiến bước đầu về Tờ trình và dự thảo do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về chính sách đặc thù tiếp tục hỗ trợ đầu tư phát triển toàn diện, bền vững cho các xã có điểm TĐC và các hộ TĐC dự án Thủy điện Sơn La.

Theo Nhandan