Thứ hai,  28/09/2020

Phát động phong trào "Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân"

Sáng 6-7, tại TP Huế, Bộ Y tế phối hợp UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Lễ phát động phong trào "Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân".Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo các ban, ngành UBND các cấp phải tích cực chỉ đạo, chủ động tổ chức phong trào "Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân" gắn với hoạt động bảo vệ môi trường, vệ sinh phòng bệnh, coi đây là một trong những nội dung thi đua hàng năm nhằm thực hiện lối sống văn minh, xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp tại địa phương. Ngành Y tế với chức năng nhiệm vụ cần triển khai công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, có nhiều biện pháp thực hiện tốt sự chỉ đạo của Bộ Y tế, của UBND tỉnh, tăng cường các hoạt động về vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh môi trường, giữ gìn vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch...

Sáng 6-7, tại TP Huế, Bộ Y tế phối hợp UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức Lễ phát động phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân”.
Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã chỉ đạo các ban, ngành UBND các cấp phải tích cực chỉ đạo, chủ động tổ chức phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” gắn với hoạt động bảo vệ môi trường, vệ sinh phòng bệnh, coi đây là một trong những nội dung thi đua hàng năm nhằm thực hiện lối sống văn minh, xây dựng môi trường sống xanh – sạch – đẹp tại địa phương.
Ngành Y tế với chức năng nhiệm vụ cần triển khai công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, có nhiều biện pháp thực hiện tốt sự chỉ đạo của Bộ Y tế, của UBND tỉnh, tăng cường các hoạt động về vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh môi trường, giữ gìn vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch bệnh…


Theo Nhandan