Thứ hai,  25/01/2021

Gần 73,5 tỷ đồng chăm lo đời sống công nhân ở TP Hồ Chí Minh

Ngày 6-7, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết "Tháng công nhân" lần thứ 4 - 2012. Với các hoạt động: "Gặp gỡ đối thoại", "Trái tim nghĩa tình", "Giờ thứ chín", "Bàn tay vàng"; "Cùng công nhân vượt khó", "Đồng hành cùng doanh nghiệp"... chương trình đã huy động được gần 73,5 tỷ đồng chăm lo cho công nhân trên địa bàn thành phố.Trong đó, chương trình "Bàn tay vàng" đã phát huy hơn năm nghìn sáng kiến làm lợi hơn 44 tỷ đồng; chương trình "Cùng công nhân vượt khó" đã vận động hơn 29 tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp cho hơn 37 nghìn trường...

Ngày 6-7, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết “Tháng công nhân” lần thứ 4 – 2012. Với các hoạt động: “Gặp gỡ đối thoại”, “Trái tim nghĩa tình”, “Giờ thứ chín”, “Bàn tay vàng”; “Cùng công nhân vượt khó”, “Đồng hành cùng doanh nghiệp”… chương trình đã huy động được gần 73,5 tỷ đồng chăm lo cho công nhân trên địa bàn thành phố.
Trong đó, chương trình “Bàn tay vàng” đã phát huy hơn năm nghìn sáng kiến làm lợi hơn 44 tỷ đồng; chương trình “Cùng công nhân vượt khó” đã vận động hơn 29 tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp cho hơn 37 nghìn trường hợp.


Theo Nhandan