Thứ hai,  28/09/2020

Hà Nội kiến nghị tăng giá vé xe buýt

Ngày 6/7, Sở GT-VT Hà Nội đã có tờ trình gửi UBND TP đề nghị tăng giá vé xe buýt. Thời gian thực hiện mức giá vé mới dự kiến áp dụng từ 1/10/2012.Theo Sở GT-VT, hàng năm, ngân sách thành phố phải bỏ ra một khoản kinh phí lớn để trợ giá cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Cụ thể, năm 2006 là 203 tỷ đồng, năm 2007 là 237 tỷ đồng, năm 2008 là 440 tỷ đồng, năm 2009 là 425 tỷ đồng, năm 2010 là 621 tỷ đồng và năm 2011 là 1.332 tỷ đồng. Trong bối cảnh giá các yếu tố đầu vào tăng như nhiên liệu, tiền lương... nếu không điều chỉnh giá vé là không hợp lý. Liên quan tới các mức giá điều chỉnh cụ thể, Sở GT-VT kiến nghị, đối với vé lượt, giá tăng từ 2.000 đồng - 3.000 đồng, tương đương 40 - 75%, tùy theo cự ly tuyến. Đối với vé tháng, mức tăng từ 5.000 - 65.000 đồng/tháng, tương đương 11 tới 80%%, tùy theo đối tượng và loại tuyến (1 tuyến hoặc liên tuyến). Sở GT-VT cũng kiến nghị thành phố giao cho...

Ngày 6/7, Sở GT-VT Hà Nội đã có tờ trình gửi UBND TP đề nghị tăng giá vé xe buýt. Thời gian thực hiện mức giá vé mới dự kiến áp dụng từ 1/10/2012.


Theo Sở GT-VT, hàng năm, ngân sách thành phố phải bỏ ra một khoản kinh phí lớn để trợ giá cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Cụ thể, năm 2006 là 203 tỷ đồng, năm 2007 là 237 tỷ đồng, năm 2008 là 440 tỷ đồng, năm 2009 là 425 tỷ đồng, năm 2010 là 621 tỷ đồng và năm 2011 là 1.332 tỷ đồng.
Trong bối cảnh giá các yếu tố đầu vào tăng như nhiên liệu, tiền lương… nếu không điều chỉnh giá vé là không hợp lý.

Liên quan tới các mức giá điều chỉnh cụ thể, Sở GT-VT kiến nghị, đối với vé lượt, giá tăng từ 2.000 đồng – 3.000 đồng, tương đương 40 – 75%, tùy theo cự ly tuyến. Đối với vé tháng, mức tăng từ 5.000 – 65.000 đồng/tháng, tương đương 11 tới 80%%, tùy theo đối tượng và loại tuyến (1 tuyến hoặc liên tuyến).

Sở GT-VT cũng kiến nghị thành phố giao cho Sở chủ trì phối hợp với Sở Tài chính điều chỉnh mức giá vé xe buýt theo từng thời kỳ khi chi phí cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tăng trên 10% và mức điều chỉnh tối đa không quá hệ số trượt giá hàng năm do Cục Thống kế Hà Nội công bố.

Theo VOV