Thứ hai,  18/01/2021

Kiến nghị dời ngày ngưng cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em tạm trú tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 7-7, Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh cho biết: Đơn vị đã có văn bản kiến nghị với UBND thành phố dời ngày ngưng cấp mới, thu hồi thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em tạm trú trên địa bàn dưới sáu tuổi từ ngày 1-7 sang ngày 1-10-2012.Trước đó, UBND TP Hồ Chí Minh có chỉ đạo: Từ ngày 1-7-2012, chỉ cấp thẻ BHYT cho đối tượng là trẻ dưới sáu tuổi có hộ khẩu tại thành phố; yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát, thu hồi các thẻ BHYT đã cấp cho trẻ em tạm trú và hướng dẫn thân nhân của trẻ về địa phương có hộ khẩu thường trú để làm thủ tục cấp thẻ BHYT cho trẻ (Báo Nhân Dân đã phản ánh trong bài "Trẻ em dưới sáu tuổi tạm trú cần được cấp thẻ Bảo hiểm y tế" ngày 2-7). Chỉ đạo này đã gây nhiều băn khoăn cho người dân vì theo quy định của Luật BHYT, nơi cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới sáu tuổi là UBND phường, xã nơi cha mẹ trẻ cư trú (thường trú, tạm trú), không bắt buộc là nơi có...

Ngày 7-7, Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh cho biết: Đơn vị đã có văn bản kiến nghị với UBND thành phố dời ngày ngưng cấp mới, thu hồi thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em tạm trú trên địa bàn dưới sáu tuổi từ ngày 1-7 sang ngày 1-10-2012.
Trước đó, UBND TP Hồ Chí Minh có chỉ đạo: Từ ngày 1-7-2012, chỉ cấp thẻ BHYT cho đối tượng là trẻ dưới sáu tuổi có hộ khẩu tại thành phố; yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát, thu hồi các thẻ BHYT đã cấp cho trẻ em tạm trú và hướng dẫn thân nhân của trẻ về địa phương có hộ khẩu thường trú để làm thủ tục cấp thẻ BHYT cho trẻ (Báo Nhân Dân đã phản ánh trong bài “Trẻ em dưới sáu tuổi tạm trú cần được cấp thẻ Bảo hiểm y tế” ngày 2-7). Chỉ đạo này đã gây nhiều băn khoăn cho người dân vì theo quy định của Luật BHYT, nơi cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới sáu tuổi là UBND phường, xã nơi cha mẹ trẻ cư trú (thường trú, tạm trú), không bắt buộc là nơi có hộ khẩu thường trú.

Theo Nhandan