Chủ nhật,  27/09/2020

Giới hạn dư lượng thuốc tăng trọng cho lợn và gia súc

Ủy ban luật quốc tế về chất lượng và an toàn thực phẩm (CAC) của Liên hợp quốc (LHQ) đã áp đặt giới hạn dư lượng thuốc thú y ractopamine đang được sử dụng rộng rãi để vỗ béo lợn và gia súc.Theo tiêu chuẩn mới, dư lượng ractopamine được phép là 10 micrôgam/kg cơ và bắp thịt, 40 micrôgam/kg gan và 90 micrôgam/kg quả bầu dục của lợn và gia súc. Các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm được CAC thông qua là cơ sở cho các luật quốc gia và cung cấp chuẩn mực về an toàn thực phẩm trong buôn bán lương thực, thực phẩm quốc...

Ủy ban luật quốc tế về chất lượng và an toàn thực phẩm (CAC) của Liên hợp quốc (LHQ) đã áp đặt giới hạn dư lượng thuốc thú y ractopamine đang được sử dụng rộng rãi để vỗ béo lợn và gia súc.
Theo tiêu chuẩn mới, dư lượng ractopamine được phép là 10 micrôgam/kg cơ và bắp thịt, 40 micrôgam/kg gan và 90 micrôgam/kg quả bầu dục của lợn và gia súc. Các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm được CAC thông qua là cơ sở cho các luật quốc gia và cung cấp chuẩn mực về an toàn thực phẩm trong buôn bán lương thực, thực phẩm quốc tế.

Theo Nhandan