Thứ hai,  21/09/2020

Thêm 2 giống ngô lai được đưa vào sản xuất

LSO- Ngày 7/7/2012, công ty Syngenta, công ty Khử trùng Việt Nam phối hợp với Sở NN&PTNT tỉnh Lạng Sơn, UBND và phòng NN&PTNT huyện Cao Lộc tổ chức tổng kết mô hình trồng khảo nghiệm giống ngô lai NK66, NK6326”, tại cánh đồng xã Gia Cát, huyện Cao Lộc. Tham dự có ông Nông Ngọc Tăng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lạng Sơn.Các đại biểu tham quan thực tế mô hình tại thôn Bắc Nga, xã Gia Cát, huyện cao LộcGiống ngô NK66, NK6326 được đưa vào trồng với diện tích 1 ha và 17 hộ tham gia tại thôn Bắc Nga, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc. Qua trồng khảo nghiệm cho thấy: tỷ lệ mọc mầm của giống ngô NK66, NK6326 đồng đều nhanh hơn giống đối chứng; ít sâu bệnh hại, bộ lá phát triển khỏe, góc lá nhỏ có thể trồng với mật độ cao; thời gian sinh trưởng trung bình 105-115 ngày kể từ khi gieo hạt đến khi thu hoạch; năng suất dự kiến cả 2 giống ngô trên đều đạt trên 9 tấn/ha, trong khi đó giống đối chứng năng suất chỉ đạt khoảng 8 tấn/ha (cùng mức độ đầu tư);…Sau...

LSO- Ngày 7/7/2012, công ty Syngenta, công ty Khử trùng Việt Nam phối hợp với Sở NN&PTNT tỉnh Lạng Sơn, UBND và phòng NN&PTNT huyện Cao Lộc tổ chức tổng kết mô hình trồng khảo nghiệm giống ngô lai NK66, NK6326”, tại cánh đồng xã Gia Cát, huyện Cao Lộc. Tham dự có ông Nông Ngọc Tăng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lạng Sơn.
Các đại biểu tham quan thực tế mô hình tại thôn Bắc Nga, xã Gia Cát, huyện cao Lộc


Giống ngô NK66, NK6326 được đưa vào trồng với diện tích 1 ha và 17 hộ tham gia tại thôn Bắc Nga, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc. Qua trồng khảo nghiệm cho thấy: tỷ lệ mọc mầm của giống ngô NK66, NK6326 đồng đều nhanh hơn giống đối chứng; ít sâu bệnh hại, bộ lá phát triển khỏe, góc lá nhỏ có thể trồng với mật độ cao; thời gian sinh trưởng trung bình 105-115 ngày kể từ khi gieo hạt đến khi thu hoạch; năng suất dự kiến cả 2 giống ngô trên đều đạt trên 9 tấn/ha, trong khi đó giống đối chứng năng suất chỉ đạt khoảng 8 tấn/ha (cùng mức độ đầu tư);…

Sau khi đi thực tế thăm mô hình, Ông Nông Ngọc Tăng cho biết, 2 giống ngô trên phù hợp với điều kiện địa hình, khí hậu của tỉnh Lạng Sơn, vì vậy trong thời gian tới đưa vào trồng rộng rãi ở các địa phương trong tỉnh.


Đỗ Hoạt