Thứ sáu,  25/09/2020

Đồng Nai: Trên 200 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm không đạt yêu cầu vệ sinh

Tại Hội nghị Ban chấp hành tỉnh Đảng bộ tỉnh Đồng Nai mới đây về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đã đánh giá, toàn tỉnh có trên 200 cơ sở giết mổ không đảm bảo an toàn vệ sinh thú y. Trong khi đó, việc kiểm tra, xử lý của ngành Thú y lại đạt kết quả đạt thấp. Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai vừa cho biết, hiện nay trên địa bàn Đồng Nai có 217 cơ sở, điểm giết mổ do cơ quan thú y quản lý. Trong đó, có 197 cơ sở giết mổ gia súc và 20 cơ sở giết mổ gia cầm. Thời gian qua, ngành thú y tỉnh cũng phối hợp với các địa phương phân loại các cơ sở giết mổ gia súc. Kết quả, chỉ có 8 cơ sở đạt loại A đảm bảo yêu cầu về vệ sinh thú y, còn lại là không đạt tiêu chuẩn về vệ sinh thú y. Chi cục Thú y Đồng Nai đã đề nghị UBND các huyện, thị xã Long Khánh và TP.Biên Hòa rút giấy phép hoạt động đối với 35 điểm...

Tại Hội nghị Ban chấp hành tỉnh Đảng bộ tỉnh Đồng Nai mới đây về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đã đánh giá, toàn tỉnh có trên 200 cơ sở giết mổ không đảm bảo an toàn vệ sinh thú y. Trong khi đó, việc kiểm tra, xử lý của ngành Thú y lại đạt kết quả đạt thấp.

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai vừa cho biết, hiện nay trên địa bàn Đồng Nai có 217 cơ sở, điểm giết mổ do cơ quan thú y quản lý. Trong đó, có 197 cơ sở giết mổ gia súc và 20 cơ sở giết mổ gia cầm.

Thời gian qua, ngành thú y tỉnh cũng phối hợp với các địa phương phân loại các cơ sở giết mổ gia súc. Kết quả, chỉ có 8 cơ sở đạt loại A đảm bảo yêu cầu về vệ sinh thú y, còn lại là không đạt tiêu chuẩn về vệ sinh thú y.

Chi cục Thú y Đồng Nai đã đề nghị UBND các huyện, thị xã Long Khánh và TP.Biên Hòa rút giấy phép hoạt động đối với 35 điểm giết mổ không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y. Ngoài ra, Chi cục Thú y sẽ không phân công cán bộ làm công tác kiểm soát giết mổ tại các điểm này kể từ ngày 1/5/2012.

Ngành Thú y sẽ đẩy mạnh việc thực hiện Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về Quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản, cơ sở… nếu sau 2 lần kiểm tra xếp loại C sẽ bị rút giấy phép hoạt động. Hiện nay, đối với những cơ sở không đạt tiêu chuẩn theo quy định về vệ sinh thú y, ngành Thú y yêu cầu chính quyền địa phương sẽ gia hạn thời gian khắc phục. Nếu quá thời gian quy định không khắc phục được sẽ bị đình chỉ hoạt động và rút giấy phép kinh doanh.

Để thực hiện quyết liệt việc kiểm soát an toàn vệ sinh thú y, nhất là trong thời điểm dịch bệnh tai xanh đang lây lan, tỉnh còn giao trách nhiệm cấp ủy, chính quyền các địa phương và các ngành chức năng tập trung chỉ đạo để từ nay đến cuối năm cơ bản giải quyết các lò giết mổ không đảm bảo an toàn vệ sinh và báo cáo kết quả cụ thể cho Ban chấp hành tỉnh Đảng bộ trong kỳ họp cuối năm.

Theo Dangcongsan.vn