Thứ bảy,  16/01/2021

Hậu Giang hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo

Ngày 10-7, ông Trương Cảnh Tuyên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang, cho biết: UBND tỉnh vừa có Công văn thống nhất phân bổ hơn 6 tỷ đồng cho UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh để thực hiện chi hỗ trợ tiền điện quý III và quý IV-2012 cho 34.936 hộ nghèo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.Đối tượng được hỗ trợ tiền điện phải là hộ nghèo có tên trong danh sách hộ nghèo được cấp thẩm quyền phê duyệt năm 2012 theo chuẩn nghèo quốc gia quy định. Mức hỗ trợ là 30 nghìn đồng/hộ/tháng và được chi trả theo quý. UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm chi trả trực tiếp cho các đối tượng nói trên.Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, Hậu Giang đã phân bổ kinh phí gần 13 tỷ đồng để hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo trên địa...

Ngày 10-7, ông Trương Cảnh Tuyên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang, cho biết: UBND tỉnh vừa có Công văn thống nhất phân bổ hơn 6 tỷ đồng cho UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh để thực hiện chi hỗ trợ tiền điện quý III và quý IV-2012 cho 34.936 hộ nghèo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đối tượng được hỗ trợ tiền điện phải là hộ nghèo có tên trong danh sách hộ nghèo được cấp thẩm quyền phê duyệt năm 2012 theo chuẩn nghèo quốc gia quy định.
Mức hỗ trợ là 30 nghìn đồng/hộ/tháng và được chi trả theo quý. UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm chi trả trực tiếp cho các đối tượng nói trên.
Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, Hậu Giang đã phân bổ kinh phí gần 13 tỷ đồng để hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo trên địa bàn.


Theo Nhandan