Chủ nhật,  07/03/2021

Tăng cường xử lý vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân

Ngày 9-7, Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã có Công điện gửi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các Sở Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy về tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ (CBCS).Để xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo Bộ yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-BCA, ngày 28-9-2011 và Kế hoạch số 188/KH-BCA, ngày 28-9-2011 của Bộ Công an về tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của CBCS. Cấp ủy và lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp phải thật sự gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành điều...
Ngày 9-7, Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã có Công điện gửi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các Sở Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy về tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ (CBCS).

Để xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo Bộ yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-BCA, ngày 28-9-2011 và Kế hoạch số 188/KH-BCA, ngày 28-9-2011 của Bộ Công an về tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của CBCS. Cấp ủy và lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp phải thật sự gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh nội vụ, lễ tiết tác phong, lề lối làm việc, nền nếp sinh hoạt trong đơn vị và kỷ luật công tác. Tăng cường công tác quản lý cán bộ và bảo vệ nội bộ; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm hoặc vi phạm pháp luật. Thực hiện đồng bộ các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục nêu gương người tốt, việc tốt. Mọi hành vi bao che hoặc buông lỏng quản lý để CBCS dưới quyền sai phạm phải được xem xét, xử lý trách nhiệm liên đới của cán bộ lãnh đạo theo quy định. Đối với trường hợp CBCS sai phạm, vi phạm pháp luật nghiêm trọng, lãnh đạo Bộ yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải báo cáo nhanh về Bộ nội dung sai phạm, kết quả xử lý. Thực hiện nghiêm túc việc rà soát, đánh giá, điều động, bố trí sắp xếp CBCS theo năng lực và chuyên môn đào tạo, nhất là những đơn vị thường xuyên tiếp xúc với nhân dân.

Theo Nhandan