Thứ năm,  25/02/2021

Hỗ trợ 1,4 triệu người dân nông thôn cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường

Theo Dự án "Cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả" (CHOBA) được công bố sáng 10/7 tại Hà Nội, 1,4 triệu người dân nông thôn tại 8 tỉnh: Đồng Tháp, Trà Vinh, Tiền Giang, Quảng Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hải Dương và Ninh Bình sẽ được hỗ trợ cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường. Dự án do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, Tổ chức Đông Tây Hội ngộ và Cục Quản lý môi trường Y tế-Bộ Y tế phối hợp thực hiện từ 2012-2015, áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên kết quả đầu ra trong lĩnh vực vệ sinh môi trường nông thôn. Dự án hướng tới mục tiêu hỗ trợ khoảng 125.000 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh và chỗ rửa tay với xà phòng. Dự án cũng sẽ vận động cộng đồng nông thôn thực hiện hành vi vệ sinh như rửa tay với xà phòng, xử lý an toàn nguồn nước dùng trong ăn uống và xử lý rác thải phù hợp. Theo bà Trần Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam,...

Theo Dự án “Cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả” (CHOBA) được công bố sáng 10/7 tại Hà Nội, 1,4 triệu người dân nông thôn tại 8 tỉnh: Đồng Tháp, Trà Vinh, Tiền Giang, Quảng Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hải Dương và Ninh Bình sẽ được hỗ trợ cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường.

Dự án do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, Tổ chức Đông Tây Hội ngộ và Cục Quản lý môi trường Y tế-Bộ Y tế phối hợp thực hiện từ 2012-2015, áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên kết quả đầu ra trong lĩnh vực vệ sinh môi trường nông thôn.

Dự án hướng tới mục tiêu hỗ trợ khoảng 125.000 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh và chỗ rửa tay với xà phòng. Dự án cũng sẽ vận động cộng đồng nông thôn thực hiện hành vi vệ sinh như rửa tay với xà phòng, xử lý an toàn nguồn nước dùng trong ăn uống và xử lý rác thải phù hợp.

Theo bà Trần Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, sau thời gian thí điểm tại 3 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long từ năm 2011, với việc áp dụng phương pháp mới này, kết quả đạt được đã vượt xa mong đợi. Hội LHPN Việt Nam mong rằng việc nhân rộng mô hình này trên quy mô rộng hơn sẽ cải thiện vệ sinh của 244 xã tại 8 tỉnh dự án.

Bà Minh Châu Nguyễn, Giám đốc Quốc gia của Tổ chức Đông Tây Hội ngộ nhấn mạnh: Phương pháp tiếp cận dựa trên kết quả đầu ra là động lực chính để khuyến khích các hộ dân và cộng đồng người nghèo tham gia tích cực và nâng cao hiểu biết về vệ sinh. Mô hình này chỉ có thể thực hiện trên quy mô lớn với sự hỗ trợ của chính quyền trung ương và đối tác địa phương.

Trong khuôn khổ dự án, Hội LHPN Việt Nam chịu trách nhiệm chính thực hiện giáo dục truyền thông vệ sinh và thay đổi hành vi thông qua truyền thông trực tiếp. Ngoài ra, Hội và chính quyền địa phương còn bảo lãnh và hỗ trợ cho các hộ tiếp cận nguồn tín dụng đáng tin cậy từ Ngân hàng Chính sách Xã hội – nơi cung cấp nguồn vốn cho người hưởng lợi có thể xây dựng nhà tiêu.

Các hoạt động của dự án được thực hiện thông qua việc áp dụng kết hợp các phương pháp tiếp cận khác nhau trong vệ sinh như: Nâng cao nhận thức; huy động và thành lập mạng lưới hỗ trợ cộng đồng tại địa phương; hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn tài chính; các gói thưởng tài chính cho các đơn vị, cá nhân dựa trên kết quả đạt được.

Theo ông Trần Đắc Phu, Phó Cục trưởng Cục quản lý môi trường y tế – Bộ Y tế, việc thực hiện thành công dự án không chỉ đem lại lợi ích cá nhân cho các hộ gia đình mà còn tác động tích cực đến cộng đồng nông thôn nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu cải thiện vệ sinh trong Chương trình Mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường của Việt Nam.

Theo Dangcongsan.vn