Thứ tư,  20/01/2021

Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2012

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về công tác thông tin, tuyên truyền an toàn giao thông (ATGT) năm 2012; Cục Báo chí phối hợp Ủy ban ATGT quốc gia tổ chức giải thưởng "Báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2012". Các tác phẩm báo chí viết về đề tài ATGT được đăng tải trên báo in, báo điện tử trong năm 2012 đều được tham gia giải thưởng. Để đông đảo các đối tượng trên địa bàn cả nước cùng tham dự giải thưởng, Báo Nhân Dân đăng thể lệ Giải thưởng "Báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2012".Thể lệ Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2012I. Mục đích, ý nghĩa1. Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn giao thông trên báo in, báo mạng.2. Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền trên các báo in, báo mạng để nâng cao nhận thức của toàn thể nhân dân, các cấp chính quyền về chấp hành Luật Giao thông và an toàn giao thông.3. Ghi nhận, cổ vũ động...
Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về công tác thông tin, tuyên truyền an toàn giao thông (ATGT) năm 2012; Cục Báo chí phối hợp Ủy ban ATGT quốc gia tổ chức giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2012”. Các tác phẩm báo chí viết về đề tài ATGT được đăng tải trên báo in, báo điện tử trong năm 2012 đều được tham gia giải thưởng. Để đông đảo các đối tượng trên địa bàn cả nước cùng tham dự giải thưởng, Báo Nhân Dân đăng thể lệ Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2012”.

Thể lệ Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2012

I. Mục đích, ý nghĩa

1. Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn giao thông trên báo in, báo mạng.

2. Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền trên các báo in, báo mạng để nâng cao nhận thức của toàn thể nhân dân, các cấp chính quyền về chấp hành Luật Giao thông và an toàn giao thông.

3. Ghi nhận, cổ vũ động viên các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên và các tác giả… có những tác phẩm báo chí viết về an toàn giao thông.

II. Đối tượng dự Giải thưởng

1. Tất cả các công dân Việt Nam, nhà báo, nhóm tác giả, các cơ quan thông tấn báo chí có tác phẩm báo chí (sau đây gọi chung là tác giả) phù hợp với nội dung nêu trên đều có thể gửi tác phẩm dự Giải thưởng.

2. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký không được tham gia dự Giải thưởng.

III. Thể lệ

1. Tên gọi: Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2012”.

2. Nội dung: Tác phẩm báo chí tham dự Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2012” là những tác phẩm phản ánh những sự việc, hiện tượng có thật, có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung sau:

– Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền Luật Giao thông, vai trò, trách nhiệm của các bộ, ngành, UBND các cấp và các đoàn thể trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở bộ, ngành, địa phương mình.

– Biểu dương các cơ quan, tổ chức, tập thể và cá nhân có những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, sáng tạo đạt hiệu quả cao và thực hiện Luật An toàn giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

– Ca ngợi, nêu những gương điển hình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm tốt công tác an toàn giao thông.

– Công tác thanh tra, kiểm tra, truy tố, xét xử, xử lý những vụ việc có liên quan đến an toàn giao thông.

– Phản ánh thực trạng, nêu rõ nguyên nhân và giải pháp đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

3. Quy định về tác phẩm tham gia Giải thưởng

– Tác phẩm báo chí tham dự Giải thưởng có nội dung, hình thức không vi phạm Luật Báo chí và các quy định khác của pháp luật.

– Tác phẩm dự Giải thưởng gồm các thể loại sau: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, phóng sự, điều tra, bút ký báo chí… Mỗi bài viết không quá 1.500 từ (một tác phẩm báo chí dự thi có thể chia thành nhiều kỳ đăng tải, nhưng mỗi kỳ không quá 1.500 từ và không quá 3 kỳ) thuộc loại hình báo in và báo điện tử.

– Tác phẩm dự Giải thưởng phải là tác phẩm đã được đăng trên báo trong thời gian kể từ ngày 1-1-2012 đến 15-11-2012.

– Các đối tượng tham dự Giải thưởng tối đa không quá 5 tác phẩm/1 tác giả/tổ chức/cá nhân.

– Đối với tác phẩm báo in tham gia dự Giải thưởng có thể gửi bài báo đã được đăng (có thể cắt trên báo hoặc bản photo) và ghi rõ tên báo, số báo, thời gian đăng tải.

– Đối với tác phẩm báo điện tử tham gia dự Giải thưởng phải in ra giấy khổ A4, ghi rõ tên báo, thời gian đăng tải, đường dẫn đến tác phẩm (link).

– Tác phẩm báo chí dự Giải thưởng không vi phạm về bản quyền và Thể lệ Giải.

– Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những hư hỏng, thất lạc và không đúng thời gian quy định trong quá trình tác giả gửi tác phẩm dự Giải thưởng.

IV. Giải thưởng

a) Cơ cấu giải: giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải ba và giải khuyến khích.

Ban Tổ chức Giải thưởng đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét tặng Bằng khen cho các nhóm tác giả và cá nhân có thành tích đặc biệt.

b) Hình thức: Ban Tổ chức tặng Kỷ niệm chương và giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng.

Giá trị giải thưởng mỗi loại hình (báo in, báo mạng) bao gồm:

+ Giải đặc biệt (mỗi giải trị giá): 15 triệu đồng.

+ Giải nhất (mỗi giải trị giá): 10 triệu đồng.

+ Giải nhì (mỗi giải trị giá):

5 triệu đồng.

+ Giải ba (mỗi giải trị giá):

3 triệu đồng.

+ Giải khuyến khích (mỗi giải trị giá): 2 triệu đồng.

Cơ cấu Giải thưởng trên có thể thay đổi dựa theo kết quả, chất lượng của tác phẩm. Quyết định của Trưởng Ban chỉ đạo Giải thưởng là quyết định cuối cùng.

V. Sử dụng tác phẩm dự Giải

Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2012” không nhằm mục đích kinh doanh, Ban Tổ chức sẽ sử dụng các tác phẩm tham gia Giải thưởng nhằm mục đích phục vụ công tác tuyên truyền, cụ thể:

– Tác phẩm đoạt Giải và tác phẩm dự thi không trả lại tác giả. Tác phẩm gửi dự thi, Cục Báo chí được toàn quyền sử dụng trong việc in ấn và phát hành để phục vụ công tác tuyên truyền.

– Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan.

– Tác phẩm đoạt giải nếu vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật, Ban Tổ chức sẽ thu hồi tiền giải thưởng và Giấy chứng nhận.

VI. Trách nhiệm của tác giả

– Thực hiện đúng thể lệ Giải thưởng, việc tác giả gửi tác phẩm tham gia dự thi coi như chấp thuận mọi quy định trong thể lệ Giải thưởng.

– Chịu trách nhiệm về quyền tác giả, quyền liên quan và thuế thu nhập (tiền Giải thưởng) theo quy định của pháp luật.

VII. Thời hạn nhận tác phẩm Giải thưởng

– Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ sau ngày phát động đến 16 giờ 30 phút ngày 15-11-2012.

(Đối với các tác phẩm tính qua đường bưu điện, thời hạn cuối cùng tính theo dấu bưu điện).

– Tổng kết, công bố và tổ chức trao Giải thưởng vào tháng 12-2012.

– Địa chỉ: Nơi nhận tác phẩm dự Giải thưởng:

Phòng Thông tin Tuyên truyền, Cục Báo chí

92C Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

Điện thoại: 04.39448247; 04.39446291,

Fax: 04.39446287.

Mail: hacaothanh@gmail.com

Ngoài phong bì ghi rõ: Dự Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2012”.

Thể lệ và kết quả cuộc thi được đăng tải trên website: tle=”www.mic.gov.vn”>www.mic.gov.vn Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thời gian công bố và địa điểm tổ chức trao Giải thưởng, Ban Tổ chức sẽ thông báo sau.

Ban Tổ chức mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các nhà báo và cộng tác viên các cơ quan báo chí hưởng ứng tham gia cuộc thi. Sự ủng hộ, phối hợp tổ chức của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; Hội Nhà báo, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trong cả nước để cuộc thi đạt kết quả.

Theo Nhandan