Thứ sáu,  05/03/2021

Trên 187 nghìn thanh niên được kết nạp vào Hội Liên hiệp Thanh niên

6 tháng đầu năm 2012, Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp đã kết nạp mới 187.900 thanh niên vào tổ chức Hội.Thanh niên trong các khu công nghiệp, khu chế xuất được tập hợp vào tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên đã tăng lên đáng kể trong 6 tháng đầu năm (Ảnh: MC)Điểm đáng chú ý, trong năm 2012, các cấp Hội đã tập trung thành lập các tổ chức Hội trong thanh niên của các tập đoàn kinh tế, các khu công nghiệp, khu chế xuất, các doanh nghiệp ngoài nhà nước nhằm tạo điều kiện cho thanh niên công nhân có nơi sinh hoạt, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng cũng như bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đối tượng này.Bên cạnh đó, công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên yếu thế được tổ chức Hội quan tâm triển khai. Các hoạt động dành cho đối tượng thanh niên hoàn lương, tái hoà nhập cộng đồng cũng được duy trì thường xuyên như dạy nghề, tạo việc làm, tuyên dương thanh niên hoàn lương tiêu biểu có đóng góp cho cộng đồng...Theo đó, trong 6 tháng qua, có 5.871 câu lạc bộ cho thanh...

6 tháng đầu năm 2012, Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp đã kết nạp mới 187.900 thanh niên vào tổ chức Hội.


Thanh niên trong các khu công nghiệp, khu chế xuất được tập hợp vào tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên đã tăng lên đáng kể trong 6 tháng đầu năm (Ảnh: MC)

Điểm đáng chú ý, trong năm 2012, các cấp Hội đã tập trung thành lập các tổ chức Hội trong thanh niên của các tập đoàn kinh tế, các khu công nghiệp, khu chế xuất, các doanh nghiệp ngoài nhà nước nhằm tạo điều kiện cho thanh niên công nhân có nơi sinh hoạt, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng cũng như bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đối tượng này.

Bên cạnh đó, công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên yếu thế được tổ chức Hội quan tâm triển khai. Các hoạt động dành cho đối tượng thanh niên hoàn lương, tái hoà nhập cộng đồng cũng được duy trì thường xuyên như dạy nghề, tạo việc làm, tuyên dương thanh niên hoàn lương tiêu biểu có đóng góp cho cộng đồng…

Theo đó, trong 6 tháng qua, có 5.871 câu lạc bộ cho thanh niên khuyết tật, 11.900 chi Hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm được thành lập mới trong các tập đoàn kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất.

Theo Dangcongsan.vn