Thứ hai,  28/09/2020

Hơn 60 tỷ đồng kéo điện ra đảo Hòn Tre

Chiều 18-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng cho biết, tỉnh Kiên Giang đã chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng đường dây tải điện 22kV đưa điện từ đất liền ra xã Hòn Tre, trung tâm hành chính của huyện đảo Kiên Hải.Việc chấp thuận chủ trương triển khai dự án quan trọng này dựa trên cơ sở báo cáo phương án khả thi của Công ty CP tư vấn xây dựng Điện 2. Đồng thời, việc triển khai lưới điện quốc gia ra đảo Hòn Tre cũng phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011 – 2015 có xét đến năm 2020 đã được Bộ Công thương phê duyệt.Dự kiến, đường dây 22kV sẽ được kéo trên không bắt đầu tại xã Thổ Sơn (huyện Hòn Đất) và tiếp đất tại đỉnh phía bắc của đảo Hòn Tre (Kiên Hải).Đường dây tải điện có tổng chiều dài 13 km, tổng mức vốn đầu tư ước tính hơn 60,5 tỷ đồng. Trong đó hơn 50,7 tỷ đồng là dành cho đường dây tải điện trên biển, phần còn lại được đầu tư cải tạo và xây dựng...

Chiều 18-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng cho biết, tỉnh Kiên Giang đã chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng đường dây tải điện 22kV đưa điện từ đất liền ra xã Hòn Tre, trung tâm hành chính của huyện đảo Kiên Hải.

Việc chấp thuận chủ trương triển khai dự án quan trọng này dựa trên cơ sở báo cáo phương án khả thi của Công ty CP tư vấn xây dựng Điện 2. Đồng thời, việc triển khai lưới điện quốc gia ra đảo Hòn Tre cũng phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011 – 2015 có xét đến năm 2020 đã được Bộ Công thương phê duyệt.

Dự kiến, đường dây 22kV sẽ được kéo trên không bắt đầu tại xã Thổ Sơn (huyện Hòn Đất) và tiếp đất tại đỉnh phía bắc của đảo Hòn Tre (Kiên Hải).

Đường dây tải điện có tổng chiều dài 13 km, tổng mức vốn đầu tư ước tính hơn 60,5 tỷ đồng. Trong đó hơn 50,7 tỷ đồng là dành cho đường dây tải điện trên biển, phần còn lại được đầu tư cải tạo và xây dựng mới hai điểm tiếp nối trên bờ.

UBND tỉnh Kiên Giang giao Sở Kế hoạch và Đầu tư Kiên Giang cân đối nguồn vốn và ghi vốn cho Sở Công thương làm chủ đầu tư dự án, triển khai thực hiện trong năm 2013.

Theo Nhandan