Thứ hai,  18/01/2021

Đưa chủ quyền biển, đảo vào trường học

Nội dung về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam sẽ đưa vào giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp năm học 2012-2013.Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” đầu năm, đầu khóa, cuối khóa trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp năm học 2012-2013.Một trong những nội dung mà Bộ yêu cầu phải đưa vào tuần sinh hoạt này là vấn đề về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam. Bên cạnh đó còn các nội dung như: giáo dục pháp luật; giới tính; phòng, chống ma túy, tệ nạn mại dâm; phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; phòng, chống tác hại của trò chơi điện tử với nội dung...

Nội dung về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam sẽ đưa vào giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp năm học 2012-2013.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên” đầu năm, đầu khóa, cuối khóa trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp năm học 2012-2013.

Một trong những nội dung mà Bộ yêu cầu phải đưa vào tuần sinh hoạt này là vấn đề về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam. Bên cạnh đó còn các nội dung như: giáo dục pháp luật; giới tính; phòng, chống ma túy, tệ nạn mại dâm; phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; phòng, chống tác hại của trò chơi điện tử với nội dung xấu…

Theo VOV