Thứ bảy,  27/02/2021

TP Hồ Chí Minh tổng kết quy trình sản xuất rau an toàn

Sơ chế rau an toàn ở HTX Tân Quý Tây. - Hai đơn vị sản xuất rau an toàn (RAT) ở TP Hồ Chí Minh đã áp dụng thành công quy trình thực hành sản xuất tốt (GPPs) cho RAT.Sáng 20-7, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hồ Chí Minh tổng kết chương trình thí điểm áp dụng quy trình thực hành sản xuất tốt (GPPs) cho rau an toàn (RAT).Chương trình được triển khai từ tháng 9-2009 ở Liên tổ sản xuất RAT Tân Trung (xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi) và Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Phước An (xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh). Tổng số hộ tham gia là 68 hộ với 16,5 ha RAT. Các hộ đã được đào tạo, tập huấn về các quy trình sản xuất, chế biến, vận chuyển, kinh doanh RAT theo các tiêu chuẩn quốc tế…Đến nay, nhà sơ chế và các hộ thuộc hai đơn vị sản xuất RAT trên đã được cấp giấy chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP).Dự kiến trong năm 2012 này Liên tổ...

Sơ chế rau an toàn ở HTX Tân Quý Tây.
– Hai đơn vị sản xuất rau an toàn (RAT) ở TP Hồ Chí Minh đã áp dụng thành công quy trình thực hành sản xuất tốt (GPPs) cho RAT.

Sáng 20-7, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hồ Chí Minh tổng kết chương trình thí điểm áp dụng quy trình thực hành sản xuất tốt (GPPs) cho rau an toàn (RAT).

Chương trình được triển khai từ tháng 9-2009 ở Liên tổ sản xuất RAT Tân Trung (xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi) và Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Phước An (xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh). Tổng số hộ tham gia là 68 hộ với 16,5 ha RAT. Các hộ đã được đào tạo, tập huấn về các quy trình sản xuất, chế biến, vận chuyển, kinh doanh RAT theo các tiêu chuẩn quốc tế…

Đến nay, nhà sơ chế và các hộ thuộc hai đơn vị sản xuất RAT trên đã được cấp giấy chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP).

Dự kiến trong năm 2012 này Liên tổ sản xuất RAT Tân Trung đạt sản lượng RAT khoảng 900 nghìn tấn, doanh thu 5,5 tỷ đồng, lợi nhuận 200 triệu đồng; còn HTX Tân Quý Tây đạt sản lượng 1.875 tấn RAT, doanh thu khoảng 15 tỷ đồng, lợi nhuận 400 triệu đồng. Trong thời gian tới ngành nông nghiệp thành phố sẽ triển khai việc áp dụng VietGAP ra các HTX sản xuất RAT khác trên địa bàn.

Theo Nhandan