Chủ nhật,  17/01/2021

Hiệu quả từ một dự án

LSO- Hữu Lũng có hơn 65% dân số là người dân tộc thiểu số, ở nhiều nơi trình độ dân trí còn thấp và chưa đồng đều, vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ và thiếu kỹ năng trong cách giáo dục con cái. Trước thực tế đó, từ tháng 7 năm 2010 Trung tâm “Hỗ trợ phát triển vì phụ nữ và trẻ em” (gọi tắt là DWC) đã khảo sát và đưa dự án “Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em” vào thực hiện tại các thôn: Toàn Tâm, Hét, Bến Cát, Nhị Liên thuộc 2 xã Vân Nham và Minh Tiến. Đến nay sau 2 năm triển khai, dự án đã đạt được những kết quả nhất định. Phát triển nghề trồng nấm ở xã Minh Sơn (Hữu Lũng) Ảnh: T.LĐể dự án được triển khai trên địa bàn 2 xã đạt kết quả cao nhất, Trung tâm DWC đã lựa chọn và tập huấn cho Ban quản lý dự án gồm 12 người và xây dựng mạng lưới cộng tác viên 30 người, đội thúc đẩy viên là 30 em học...

LSO- Hữu Lũng có hơn 65% dân số là người dân tộc thiểu số, ở nhiều nơi trình độ dân trí còn thấp và chưa đồng đều, vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ và thiếu kỹ năng trong cách giáo dục con cái. Trước thực tế đó, từ tháng 7 năm 2010 Trung tâm “Hỗ trợ phát triển vì phụ nữ và trẻ em” (gọi tắt là DWC) đã khảo sát và đưa dự án “Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em” vào thực hiện tại các thôn: Toàn Tâm, Hét, Bến Cát, Nhị Liên thuộc 2 xã Vân Nham và Minh Tiến. Đến nay sau 2 năm triển khai, dự án đã đạt được những kết quả nhất định.
Phát triển nghề trồng nấm ở xã Minh Sơn (Hữu Lũng) Ảnh: T.L


Để dự án được triển khai trên địa bàn 2 xã đạt kết quả cao nhất, Trung tâm DWC đã lựa chọn và tập huấn cho Ban quản lý dự án gồm 12 người và xây dựng mạng lưới cộng tác viên 30 người, đội thúc đẩy viên là 30 em học sinh của 2 trường THCS và nhóm nông dân nòng cốt. Thực hiện phương châm giúp cho người dân có kiến thức về KHKT để áp dụng vào sản xuất hơn là giúp họ về tiền bạc, với quan điểm “Họ có thể làm được mọi việc” Trung tâm DWC cũng đã hướng dẫn người dân tham gia vào các tiểu dự án từ lập đề án, xây dựng các công trình và để họ tự quản lý, sử dụng. Bên cạnh đó các diễn đàn về bình đẳng giới và Công ước Quốc tế về quyền trẻ em thường xuyên được tổ chức tại 4 thôn giúp cho người dân nâng cao hiểu biết về giới, bình đẳng giới, không phân biệt đối xử giữa nam và nữ, nhất là chị em phụ nữ hiểu rõ hơn vai trò của người phụ nữ trong gia đình, về quyền trẻ em… từ đó để người lớn thay đổi hành vi ứng xử, cách suy nghĩ công bằng, hành động đúng mực và tôn trọng trẻ em. Không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn mà dự án còn góp phần đáng kể vào việc cải thiện môi trường sống tại các xã. Qua 2 năm triển khai, có nhiều công trình đã phát huy hiệu quả tích cực như: Dự án mương tưới tiêu có chiều dài 2.500m tại 4 thôn Toàn Tâm, Hét, Bến Cát, Nhị Liên, đã phục vụ tưới tiêu cho khoảng 70 ha; công trình nhà vệ sinh cho 2 trường THCS Minh Tiến và Vân Nham với tổng diện tích 75m2; cải thiện 3.000m đường giao thông liên thôn Nhị Liên, bê tông hoá trên 600m đường tại thôn Bến Cát và thôn Hét, xây tường bao, đổ bê tông sân nhà văn hóa thôn Bến Cát, xây nhà để xe rộng 75m2 tại trường THCS Minh Tiến, tặng tủ sách, giá sách thư viện và trên 700 đầu sách tham khảo, 20 ghế đá cho 2 trường THCS… Người dân thôn Toàn Tâm được hỗ trợ xây 13 nhà vệ sinh 2 ngăn đảm bảo vệ sinh để thay thế những nhà vệ sinh tạm bợ trước đây.

Ngoài ra, người dân 4 thôn còn được tập huấn kỹ thuật làm phân vi sinh, kỹ thuật nông nghiệp, qua đó bà con đã biết cách tận dụng nguyên liệu dư thừa ủ phân vi sinh giảm chi phí sản xuất, cải tạo đất, tăng năng suất cây trồng, đặc biệt là không gây ô nhiễm môi trường. Theo ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND xã MinhTiến, qua 2 năm thực hiện dự án, nhận thức của người dân đã thay đổi, bà con biết áp dung KHKT vào sản xuất, thay đổi quan niệm về bình đẳng giới, người lớn biết lắng nghe ý kiến của trẻ em, tôn trọng quyền trẻ em. Dự án nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em được triển khai tại 2 xã Vân Nham và Minh Tiến không chỉ nâng cao nhận thức, ý thức của người dân, cải thiện về cơ sở vật chất trên địa bàn mà còn góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hữu Lũng.


Ngọc Huyền