Thứ tư,  03/03/2021

Lộc Bình đổi mới công tác tiếp dân

LSO- Nhờ đổi mới công tác tiếp dân theo hướng nâng cao trình độ cán bộ, kiện toàn bộ phận tiếp công dân; tiếp nhận, giải quyết nhanh, gọn những ý kiến của dân, Lộc Bình đã có nhiều chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Nhiều vụ việc được giải quyết thỏa đáng nên giảm đáng kể lượng người dân bất bình, khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Lãnh đạo huyện Lộc Bình tiếp công dânTheo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, trong thời gian vừa qua, tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp ở Lộc Bình vẫn chiếm phần lớn. Đáng chú ý, năm 2011 có tới 1.063 lượt công dân đến đề nghị, khiếu nại, tố cáo, trong đó có 9 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh đông người liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai chưa được giải quyết thỏa đáng. Một số xã, thị trấn thực hiện chưa đúng quy trình, thiếu dân chủ, chưa công khai, minh bạch trong giải quyết vụ việc của dân. Ông Triệu Xuân Nguyệt - Chủ tịch UBND huyện Lộc...

LSO- Nhờ đổi mới công tác tiếp dân theo hướng nâng cao trình độ cán bộ, kiện toàn bộ phận tiếp công dân; tiếp nhận, giải quyết nhanh, gọn những ý kiến của dân, Lộc Bình đã có nhiều chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Nhiều vụ việc được giải quyết thỏa đáng nên giảm đáng kể lượng người dân bất bình, khiếu nại, tố cáo vượt cấp.
Lãnh đạo huyện Lộc Bình tiếp công dân


Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, trong thời gian vừa qua, tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp ở Lộc Bình vẫn chiếm phần lớn. Đáng chú ý, năm 2011 có tới 1.063 lượt công dân đến đề nghị, khiếu nại, tố cáo, trong đó có 9 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh đông người liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai chưa được giải quyết thỏa đáng. Một số xã, thị trấn thực hiện chưa đúng quy trình, thiếu dân chủ, chưa công khai, minh bạch trong giải quyết vụ việc của dân. Ông Triệu Xuân Nguyệt – Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình khẳng định, để khắc phục những hạn chế trên, công tác tiếp dân là khâu rất quan trọng, bởi chỉ có lắng nghe kỹ tâm tư nguyện vọng và hiểu dân mới có thể giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của dân, từ đó có nhiều đổi mới trong công tác tiếp dân. Việc đầu tiên là huyện quan tâm nâng cao trình độ hiểu biết về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ làm công tác này. Theo đó, năm 2011, lãnh đạo UBND huyện và trên 1.130 cán bộ chuyên trách, cán bộ liên quan đến công tác tiếp dân từ huyện đến cấp xã đã tham gia các lớp tập huấn về quy trình tiếp công dân; tiếp nhận và xử lý đơn thư, các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và nghiên cứu các tài liệu liên quan đến lĩnh vực, nội dung công dân kiến nghị, phản ánh. Từ kiến thức chuyên môn sẵn có, kiến thức được bổ sung và kinh nghiệm bản thân, mỗi cán bộ tiếp dân không những thực thi nhiệm vụ theo quy trình mà còn thể hiện thái độ lịch sự, nhã nhặn khi gặp gỡ, ứng xử với dân; gắn tiếp nhận, lắng nghe ý kiến với tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết cho công dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những nội dung liên quan đến vấn đề người dân đến đề nghị, khiếu nại, tố cáo. Không chỉ quan tâm yếu tố con người, Lộc Bình còn kiện toàn đầy đủ các tổ chức, bộ phận tiếp công dân từ huyện đến cấp xã. Đến nay cấp huyện có bộ phận tiếp dân trực thuộc Văn phòng UBND huyện với 2 cán bộ chuyên trách có đủ thiết bị để thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp Huyện ủy, HĐND và UBND huyện giải quyết các yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của công dân; là đầu mối phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc tiếp nhận, xem xét, xử lý các đơn thư khiếu nại, phản ánh của nhân dân một cách hiệu quả. Vào các ngày 10, 20 hàng tháng hoặc công việc đột xuất, Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ngành liên quan trực tiếp có mặt tiếp công dân để lắng nghe những thông tin, kiến nghị có liên quan do công dân trình bày và tiếp nhận các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền để xem xét, giải quyết hoặc trả lời theo quy định của pháp luật. Trước các ngày tiếp dân, lãnh đạo UBND huyện cùng lãnh đạo các cơ quan liên quan cùng bàn bạc, giải quyết vụ việc dân khiếu nại, tố cáo tiếp nhận được để trả lời cho dân. Tương tự như vậy, 29 xã, thị trấn trên địa bàn lần lượt có chủ tịch, phó chủ tịch hoặc cán bộ chuyên môn kiêm nhiệm công tác tiếp dân.

Từ những đổi mới trong công tác tiếp dân, chất lượng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở Lộc Bình đã được nâng lên rõ rệt. Năm 2011, giải quyết thành 367 đơn, đạt 73,4%, tăng 5,3% so với năm 2010. Trong đó 100% vụ việc liên quan đến thẩm quyền chủ tịch UBND huyện, xã đều được giải quyết dứt điểm. 6 tháng đầu năm 2012, giải quyết thành 183/283 đơn thư, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2011.


Minh Đức