Thứ năm,  21/01/2021

Thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020

Trung ương Đoàn sẽ chủ trì thực hiện các đề án, chương trình: Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi; phát triển kỹ năng xã hội cho thanh thiếu nhi; đào Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 gồm 5 nội dung do Đoàn chủ trì và 12 nội dung phối hợp thực hiện.Trung ương Đoàn sẽ chủ trì thực hiện các đề án, chương trình: Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi; phát triển kỹ năng xã hội cho thanh thiếu nhi; đào tạo lãnh đạo trẻ; xã hội tình nguyện và xây dựng mạng xã hội do Đoàn quản lý.Thanh niên cần phải trải nghiệm nhiều hơn nữaĐối với các đề án phối hợp thực hiện, Trung ương Đoàn cùng các ngành chức năng chú trọng nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm của thanh niên đối với xã hội và đất nước; tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh niên lao động tự...

Trung ương Đoàn sẽ chủ trì thực hiện các đề án, chương trình: Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi; phát triển kỹ năng xã hội cho thanh thiếu nhi; đào

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 gồm 5 nội dung do Đoàn chủ trì và 12 nội dung phối hợp thực hiện.

Trung ương Đoàn sẽ chủ trì thực hiện các đề án, chương trình: Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi; phát triển kỹ năng xã hội cho thanh thiếu nhi; đào tạo lãnh đạo trẻ; xã hội tình nguyện và xây dựng mạng xã hội do Đoàn quản lý.

Thanh niên cần phải trải nghiệm nhiều hơn nữa

Đối với các đề án phối hợp thực hiện, Trung ương Đoàn cùng các ngành chức năng chú trọng nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm của thanh niên đối với xã hội và đất nước; tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh niên lao động tự do, thanh niên lao động ở các khu công nghiệp và tư vấn pháp luật cho thanh niên nông thôn, miền núi, thanh niên dân tộc thiểu số; đào tạo, bồi dưỡng trí thức trẻ ưu tú trưởng thành từ thực tiễn để bổ sung vào các chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cấp trên cơ sở; tuyển chọn thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương để quy hoạch, đào tạo và bổ sung vào đội ngũ cán bộ công chức xã, phường, thị trấn.

Trung ương Đoàn cũng có nhiệm vụ phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thanh, thiếu niên, công tác thanh niên phục vụ công tác nghiên cứu và hoạch định chính sách đối với thanh niên; đào tạo cán bộ y tế theo chế độ cử tuyển cho thanh niên các dân tộc thiểu số, thanh niên miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; xây dựng tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng sống, kiến thức về sức khỏe sinh sản, về gia đình cho thanh niên.

Theo VOV