Thứ năm,  21/01/2021

Mở rộng cấp bảo hiểm y tế với thân nhân người có công

Theo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công, người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày. Sáng 26/7, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo về lệnh của Chủ tịch nước công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Pháp lệnh này vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2012.Theo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công, người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, trước kia đã được hưởng trợ cấp một lần, nay chuyển sang hưởng trợ cấp hàng tháng được ưu đãi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục-đào tạo, dạy nghề, cải thiện nhà ở, tạo việc làm, miễn, giảm thuế, vay vốn, thuê đất để phát triển sản xuất kinh doanh. Pháp lệnh mở rộng việc cấp bảo hiểm y tế đối với thân nhân người có công.Pháp lệnh quy định rõ chế độ...

Theo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công, người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.

Sáng 26/7, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo về lệnh của Chủ tịch nước công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Pháp lệnh này vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2012.

Theo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công, người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, trước kia đã được hưởng trợ cấp một lần, nay chuyển sang hưởng trợ cấp hàng tháng được ưu đãi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục-đào tạo, dạy nghề, cải thiện nhà ở, tạo việc làm, miễn, giảm thuế, vay vốn, thuê đất để phát triển sản xuất kinh doanh. Pháp lệnh mở rộng việc cấp bảo hiểm y tế đối với thân nhân người có công.

Pháp lệnh quy định rõ chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày, trợ cấp người phục vụ đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Chế độ này được thực hiện từ ngày 1/9/2012; các chế độ, chính sách còn lại sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2013.

Theo VOV