Thứ ba,  19/01/2021

Chấn chỉnh hoạt động du lịch tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 27-7, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã phát hiện nhiều trường hợp đăng tải thông tin sai lệch trên Website giới thiệu về dịch vụ du lịch của doanh nghiệp làm phương hại đến hình ảnh du lịch địa phương và chủ quyền biển đảo Tổ quốc, tự ý "nâng" hạng, "nâng" sao cho khu du lịch khi chưa được cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm định và công nhận...Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên, Thanh tra Sở yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú du lịch có Website quảng bá, giới thiệu dịch vụ du lịch phải tiến hành kiểm tra và không được sử dụng các chỉ dẫn địa lý nước ngoài,... Đối với Khu du lịch Six senses (huyện Côn Đảo), Khu du lịch Furama Hồ Cốc, Biển Hồ Cốc (huyện Xuyên Mộc) phải chấm dứt ngay việc sử dụng hình ảnh 4 và 5 ngôi sao để quảng cáo cho khu du lịch, khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước về du lịch có thẩm quyền thẩm định công nhận hạng sao. Thanh tra cũng yêu...

Ngày 27-7, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đã phát hiện nhiều trường hợp đăng tải thông tin sai lệch trên Website giới thiệu về dịch vụ du lịch của doanh nghiệp làm phương hại đến hình ảnh du lịch địa phương và chủ quyền biển đảo Tổ quốc, tự ý “nâng” hạng, “nâng” sao cho khu du lịch khi chưa được cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm định và công nhận…
Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên, Thanh tra Sở yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú du lịch có Website quảng bá, giới thiệu dịch vụ du lịch phải tiến hành kiểm tra và không được sử dụng các chỉ dẫn địa lý nước ngoài,… Đối với Khu du lịch Six senses (huyện Côn Đảo), Khu du lịch Furama Hồ Cốc, Biển Hồ Cốc (huyện Xuyên Mộc) phải chấm dứt ngay việc sử dụng hình ảnh 4 và 5 ngôi sao để quảng cáo cho khu du lịch, khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước về du lịch có thẩm quyền thẩm định công nhận hạng sao. Thanh tra cũng yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành không được sử dụng người nước ngoài làm hướng dẫn du lịch,…


Theo Nhandan