Thứ tư,  20/01/2021

90 người tham gia huấn luyện công tác an toàn lao động

LSO- Trong hai ngày 26 và 27/7/2012, Sở LĐTB&XH đã tổ chức hội nghị huấn luyện công tác an toàn lao động cho 90 cán bộ làm công tác an toàn lao động thuộc 45 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các học viên tham gia công tác huấn luyện an toàn lao độngTại hội nghị, các học viên đã được phổ biến những vấn đề cơ bản về bảo hộ lao động; hệ thống pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; các yếu tố có hại, phương pháp xác định và các biện pháp phòng chống; kỹ năng, nghiệp vụ khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê, báo cáo tai nạn lao động ở cơ sở; các biện pháp cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc theo phương pháp vvise; kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở; thực hành cấp cứu tại chỗ.Kết thúc đợt huấn luyện, các học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành huấn luyện công tác an toàn lao...

LSO- Trong hai ngày 26 và 27/7/2012, Sở LĐTB&XH đã tổ chức hội nghị huấn luyện công tác an toàn lao động cho 90 cán bộ làm công tác an toàn lao động thuộc 45 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Các học viên tham gia công tác huấn luyện an toàn lao động


Tại hội nghị, các học viên đã được phổ biến những vấn đề cơ bản về bảo hộ lao động; hệ thống pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; các yếu tố có hại, phương pháp xác định và các biện pháp phòng chống; kỹ năng, nghiệp vụ khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê, báo cáo tai nạn lao động ở cơ sở; các biện pháp cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc theo phương pháp vvise; kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở; thực hành cấp cứu tại chỗ.
Kết thúc đợt huấn luyện, các học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành huấn luyện công tác an toàn lao động.


Thanh Huyền