Thứ ba,  29/09/2020

Ký kết triển khai dự án về dân số, bình đẳng giới

Dự án có tổng vốn 1,6 triệu USD viện trợ ODA không hoàn lại.Sáng 30/7, tại Hà Nội, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, Tổ chức Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ ký kết triển khai dự án “Tăng cường năng lực cho các nhà lập pháp và hoạch định chính sách trong vận động, thẩm tra và giám sát chính sách pháp luật liên quan đến dân số, sức khỏe sinh sản và bình đẳng giới”.Dự án được triển khai trong 4 năm (2012-2016) nhằm nâng cao kiến thức cho các đại biểu Quốc hội, đại biểu dân cử 3 tỉnh Hải Dương, Kon Tum và Bến Tre, giúp các đại biểu trong quá trình thẩm tra các dự án luật và giám sát thi hành, cũng như các chính sách, pháp luật liên quan tới lĩnh vực dân số, sức khỏe sinh sản, vấn đề di cư và bình đẳng giới.Việc triển khai dự án cũng giúp cán bộ tuyên giáo sử dụng bằng chứng khoa học để tham mưu cho cấp ủy đảng tăng cường chỉ đạo việc...

Dự án có tổng vốn 1,6 triệu USD viện trợ ODA không hoàn lại.

Sáng 30/7, tại Hà Nội, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, Tổ chức Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ ký kết triển khai dự án “Tăng cường năng lực cho các nhà lập pháp và hoạch định chính sách trong vận động, thẩm tra và giám sát chính sách pháp luật liên quan đến dân số, sức khỏe sinh sản và bình đẳng giới”.

Dự án được triển khai trong 4 năm (2012-2016) nhằm nâng cao kiến thức cho các đại biểu Quốc hội, đại biểu dân cử 3 tỉnh Hải Dương, Kon Tum và Bến Tre, giúp các đại biểu trong quá trình thẩm tra các dự án luật và giám sát thi hành, cũng như các chính sách, pháp luật liên quan tới lĩnh vực dân số, sức khỏe sinh sản, vấn đề di cư và bình đẳng giới.

Việc triển khai dự án cũng giúp cán bộ tuyên giáo sử dụng bằng chứng khoa học để tham mưu cho cấp ủy đảng tăng cường chỉ đạo việc ban hành, thực hiện chính sách giải quyết các vấn đề về già hóa dân số, phòng chống bạo lực gia đình.

Dự án có tổng vốn 1,6 triệu USD viện trợ ODA không hoàn lại. Trong đó, vốn đã được cam kết là 880.000 USD, do Quỹ dân số Liên Hợp Quốc và Tổ chức Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ hỗ trợ

Theo VOV