Chủ nhật,  15/12/2019

Đình Lập tích cực củng cố các tổ hòa giải

LSO-Để hòa giải thành các vụ mâu thuẫn, tranh chấp... xảy ra ngày càng nhiều tại cơ sở, huyện Đình Lập đã thường xuyên quan tâm củng cố hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở. Thực hiện công tác này trong năm 2012, huyện đã tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nghiệp vụ hòa giải và tăng cường trách nhiệm của các hòa giải viên, nâng số tổ hòa giải đạt yêu cầu công việc, góp phần hạn chế đơn thư khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng thôn, bản văn hóa. Cán bộ tư pháp xã Đình Lập tra cứu văn bản pháp luật qua mạng InternetTrong những năm qua, các tổ hòa giải cơ sở ở huyện Đình Lập đã hòa giải thành nhiều vụ mâu thuẫn, tranh chấp đất đai, hôn nhân - gia đình... xảy ra tại các thôn, xã, góp phần hạn chế đơn thư khiếu nại, khiếu kiện của công dân, từ đó, xây dựng tình đoàn kết, giữ gìn an ninh trật tự, tạo điều kiện cho người dân ổn định phát triển kinh tế, xã hội trên...

LSO-Để hòa giải thành các vụ mâu thuẫn, tranh chấp… xảy ra ngày càng nhiều tại cơ sở, huyện Đình Lập đã thường xuyên quan tâm củng cố hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở. Thực hiện công tác này trong năm 2012, huyện đã tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nghiệp vụ hòa giải và tăng cường trách nhiệm của các hòa giải viên, nâng số tổ hòa giải đạt yêu cầu công việc, góp phần hạn chế đơn thư khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng thôn, bản văn hóa.
Cán bộ tư pháp xã Đình Lập tra cứu văn bản pháp luật qua mạng Internet
Trong những năm qua, các tổ hòa giải cơ sở ở huyện Đình Lập đã hòa giải thành nhiều vụ mâu thuẫn, tranh chấp đất đai, hôn nhân – gia đình… xảy ra tại các thôn, xã, góp phần hạn chế đơn thư khiếu nại, khiếu kiện của công dân, từ đó, xây dựng tình đoàn kết, giữ gìn an ninh trật tự, tạo điều kiện cho người dân ổn định phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, do trình độ, hiểu biết về pháp luật còn hạn chế, có sự thay đổi thường xuyên về con người, tinh thần trách nhiệm của một số thành viên tổ hòa giải chưa cao, năng lực của nhiều tổ hòa giải còn chưa đạt yêu cầu… nên tỷ lệ hòa giải thành các vụ việc đạt còn thấp. Để phát huy hơn nữa vai trò đó của các tổ hòa giải, huyện chú trọng công tác tập huấn, củng cố các tổ hòa giải, không ngừng tăng cường năng lực và trách nhiệm của các hòa giải viên. Thực hiện công tác này trong năm 2012, Phòng Tư pháp huyện đã tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của UBND huyện, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho các xã, thị trấn về công tác tổ chức hoạt động hòa giải, nghiệp vụ hòa giải, kỹ năng hòa giải… cho các tổ viên tổ hòa giải. Ngoài ra, Phòng chủ động xây dựng kế hoạch riêng về tuyên truyền, tập huấn, củng cố các tổ hòa giải ngay từ đầu năm. Ông Nguyễn Anh Tú, Trưởng phòng Tư pháp huyện cho biết: Phòng đã thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ thông qua triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung. Trong nhiều buổi tuyên truyền pháp luật, nhất là ở những xã có nhiều tổ hoạt động còn yếu như ở xã Thái Bình, Bính Xá…, Phòng còn xây dựng thành các chuyên đề: hòa giải tranh chấp đất đai, hôn nhân – gia đình… để giúp các tổ viên cụ thể hóa công tác hòa giải. Từ đầu năm đến nay, Phòng đã tổ chức 4 cuộc tập huấn công tác hòa giải tại xã Kiên Mộc, Bính Xá, Châu Sơn và Bắc Lãng. Công tác hòa giải còn được thực hiện tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của các câu lạc bộ trợ giúp pháp lý và câu lạc bộ pháp luật ở thị trấn Đình Lập. Hơn nữa, để các tổ viên dễ nắm, dễ hiểu, Phòng xây dựng nội dung tập huấn cụ thể, không chỉ nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật về công tác hòa giải, các bước tiến hành hòa giải… mà còn tập trung đi vào giải quyết các tình huống, câu hỏi do các tổ viên đưa ra hoặc các tỉnh huống giả định sát thực tại địa phương. Từ đó, cán bộ tập huấn tư vấn, hướng dẫn trực tiếp phương thức hòa giải cụ thể đối với các vụ việc…

Với sự quan tâm, nâng cao năng lực, trách nhiệm cho các hòa giải viên ở cơ sở, tăng cường củng cố, kiện toàn các tổ, số tổ hòa giải khá, tốt của huyện đã được nâng lên. Hiện, toàn huyện có 139 tổ hòa giải ở cơ sở với trên 75% số tổ hoạt động đạt yêu cầu công việc. Theo đó, các vụ việc hòa giải thành chiếm tỷ lệ cao hơn, giảm tỷ lệ hòa giải không thành. Trong năm 2011, các tổ đã hòa giải thành 75 vụ/114 vụ, trong 9 tháng đầu năm 2012 đã hòa giải thành 29/52 vụ. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tăng cường tập huấn, củng cố các tổ hòa giải ở các xã có tỷ lệ hòa giải thành chưa cao như thị trấn Đình Lập, xã Châu Sơn, Cường Lợi… để nâng cao hiệu quả công tác hòa giải, góp phần giảm đơn thư khiếu nại, khiếu kiện, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội.

Lâm Như