Chủ nhật, 21/04/2019

Giao ban trực tuyến toàn quốc Luật HN-GĐ: Biên soạn hơn 50 đầu tài liệu tuyên truyền về Luật Hôn nhân và gia đình

LSO-Ngày 16/4/2013, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi hành Luật Hôn nhân và gia đình (HN-GĐ) năm 2000.

LSO-Ngày 16/4/2013, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi hành Luật Hôn nhân và gia đình (HN-GĐ) năm 2000. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Về phía điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Từ năm 2000 đến nay, Bộ Tư pháp đã định kỳ hướng dẫn 6 tháng/lần danh mục sách, tài liệu pháp luật cho tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn; biên soạn hàng trăm loại tờ gấp, hơn 50 đầu tài liệu tuyên truyền các loại, trong đó có 7 đầu sách hỏi đáp pháp luật được dịch ra 10 tiếng dân tộc thiểu số khác nhau…Sau hơn 12 năm thi hành, Luật HN-GĐ đã tác động tích cực đến việc đề cao vai trò của gia đình trong đời sống xã hội, giữ gìn và phát huy truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Luật đã có những đóng góp tích cực trong việc xây dựng, hoàn thiện và bảo vệ chế độ HN-GĐ tiến bộ, trong ổn định và phát triển KT-XH. Đối với tỉnh Lạng Sơn, Sở Tư pháp-cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã biên soạn, phát hành 160.000 tờ gấp, 3.000 cuốn sách, 750 đĩa CD tuyên truyền Luật HN-GĐ đến cán bộ, công chức và nhân dân…Giúp người dân hiểu và áp dụng các quy định pháp luật về HN-GĐ vào đời sống thực tiễn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các Bộ, ngành, địa phương trong triển khai thi hành Luật. Đồng chí nhấn mạnh: Luật HN-GĐ có vai trò đặc biệt quan trọng, liên quan đến mọi người, mọi nhà và toàn xã hội. Vì vậy, cần xác định rõ mục tiêu, quan điểm và những định hướng lớn trong sửa đổi Luật HN-GĐ, xuất phát từ nguyên tắc tôn trọng quyền con người, quyền công dân, bình đẳng giới, bảo vệ bà mẹ trẻ em, người cao tuổi và những người yếu thế trong quan hệ HN-GĐ. Pháp luật về HN-GĐ phải thể hiện được các giá trị truyền thống, tiến bộ của HN-GĐ Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc tế. Đồng thời, phát huy các quy định hiện hành của pháp luật về HN-GĐ qua các thời kỳ phát triển của đất nước. Tiếp thu có chọn lọc những  kinh nghiệm về HN-GĐ của các nước, nhất là các nước có truyền thống văn hóa, KT-XH phù hợp với Việt Nam…

MINH THẢO