Thứ bảy, 20/04/2019

Chỉ huy điều hành bay an toàn hiệu quả hơn 4,6 triệu chuyến bay

Ngày 18-4, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (TCT) tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập.

Ngày 18-4, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (TCT) tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập.

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, tập thể những người lao động TCT đã liên tục phấn đấu xứng danh với danh hiệu”Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới”. Ðến nay, TCT trực tiếp quản lý, cung ứng các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay cho các hoạt động bay trên 24 đường bay trong nước và 35 đường bay quốc tế trong hai vùng thông báo bay FIR Hà Nội và FIR Hồ Chí Minh. Trong 20 năm qua, tổng sản lượng điều hành bay của TCT liên tục tăng trưởng với tốc độ bình quân 10%/năm, đạt mức cao trong khu vực. TCT đã chỉ huy điều hành bay an toàn, hiệu quả hơn 4,6 triệu chuyến bay. Tổng thu điều hành bay hơn 25 nghìn tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước hơn 13 nghìn tỷ đồng. Thu nhập, đời sống, việc làm của cán bộ, công nhân viên được bảo đảm ổn định.

Nhandan