Thứ năm, 25/04/2019

Lương hưu sẽ được chi trả qua hệ thống bưu điện

Tại văn bản số 3069/VPCP-KTTH ngày 17/4, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện mở rộng việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệ thống bưu điện từ năm 2013 trên phạm vi toàn quốc.

Tại văn bản số 3069/VPCP-KTTH ngày 17/4, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện mở rộng việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệ thống bưu điện từ năm 2013 trên phạm vi toàn quốc.

 

 

Việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệ thống
         bưu điện sẽ được mở rộng từ năm 2013. Ảnh: vietnamplus.vn

Phó Thủ tướng giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện mở rộng việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệ thống bưu điện bảo đảm phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

Định kỳ 6 tháng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện việc chi trả lương hưu, bảo hiểm xã hội qua hệ thống bưu điện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ động phối hợp với các Bộ, địa phương liên quan tháo gỡ kịp thời; trường hợp vượt thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý.

Dangcongsan