Thứ ba, 23/04/2019

Cao Bằng lần đầu tổ chức thi tuyển công chức, viên chức

Hội thi diễn ra từ ngày 20 đến 21/4. Các thí sinh thực hiện 4 môn thi: kiến thức chung, nghiệp vụ chuyên ngành, ngoại ngữ, tin học.

Hội thi diễn ra từ ngày 20 đến 21/4. Các thí sinh thực hiện 4 môn thi: kiến thức chung, nghiệp vụ chuyên ngành, ngoại ngữ, tin học.

Sau kỳ thi, Hội đồng tuyển dụng sẽ chọn 112 người trong tổng số 499 thí sinh tham dự kỳ thi để tuyển vào 30 cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh.

Ông Đàm Văn Eng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng cho biết: Cao Bằng là tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế xã hội khó khăn nên trước đây chưa có điều kiện để tổ chức thi tuyển công chức. Do vậy, chất lượng đầu vào của cán bộ công chức chưa đồng bộ, chưa đảm bảo chọn đúng đối tượng cần tuyển dụng, khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ chưa cao.

Lần đầu tiên tỉnh Cao Bằng tổ chức thi tuyển công chức, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo Hội đồng tuyển dụng thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế để chọn lựa được những cán bộ, công chức thực sự có năng lực, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Kỳ thi tuyển công chức được thực hiện theo Luật Cán bộ, công chức với nhiều điểm mới, thể hiện tính cạnh tranh cao, không phân biệt thí sinh đã ký hợp đồng làm việc tại các cơ quan, đơn vị hay thí sinh mới tốt nghiệp ra trường.

Theo VOV