Thứ năm,  22/08/2019

Hai phương án điều chỉnh lương

Hai phương án nhằm để lương tối thiểu đảm bảo nhu cầu tối thiểu vào năm 2016 hoặc 2017 với mức tăng lương hàng năm tương ứng.

Hai phương án nhằm để lương tối thiểu đảm bảo nhu cầu tối thiểu vào năm 2016 hoặc 2017 với mức tăng lương hàng năm tương ứng.

Tại cuộc hội thảo về lương tối thiểu mới được tổ chức, ông Lê Xuân Thành, Phó vụ trưởng vụ Lao động – Tiền lương thuộc bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết kế hoạch lương tối thiểu đảm bảo được mức sống tối thiểu vào năm 2015 đã bị vỡ.

Lý do vì mức tăng năm 2013 chỉ bằng nửa so với lộ trình đã đề ra, do vậy nếu thực hiện đúng như kế hoạch thì mức tăng năm 2014 và 2015 rất cao, doanh nghiệp sẽ khó có thể chịu được với bối cảnh kinh tế như hiện nay. Hệ quả sẽ là doanh nghiệp phá sản, lao động mất việc…

Vì vậy, Bộ đưa ra hai phương án điều chỉnh lộ trình tăng lương. Phương án 1 là lương tối thiểu sẽ đảm bảo nhu cầu tối thiểu vào năm 2017, theo đó, mức tăng bình quân chung trong các năm từ nay đến 2017 sẽ khoảng 16,5 – 20% mỗi năm.

Phương án 2 là lương tối thiểu sẽ đảm bảo nhu cầu tối thiểu vào năm 2016, theo đó mức tăng bình quân chung các năm sẽ khoảng 18 – 23% mỗi năm. Hai phương án này dự kiến sẽ được trình Chính phủ, nếu thuận lợi, sẽ thực hiện sớm vào năm 2016 với mức tăng hàng năm cao hơn phương án còn lại

VOV