Thứ sáu, 19/04/2019

Công bố xếp hạng chủ đầu tư các dự án giai đoạn 2008 – 2012

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Quyết định số 996/QĐ-BGTVT ngày 16/4/2013 công bố xếp hạng kết quả thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư/Ban Quản lý dự án các dự án do Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư giai đoạn 2008 - 2012.

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Quyết định số 996/QĐ-BGTVT ngày 16/4/2013 công bố xếp hạng kết quả thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư/Ban Quản lý dự án các dự án do Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư giai đoạn 2008 – 2012.

Theo đó, trong số các Ban Quản lý dự án chỉ duy nhất có Ban Quản lý dự án Hồ Chí Minh được xếp hạng A, các Ban Quản lý dự án khác thuộc Bộ đều xếp ở hạng B. Các Tổng cục và Cục quản lý chuyên ngành cũng được đánh giá xếp hạng B trong lần đánh giá xếp hạng này.

Theo Quyết định, thủ trưởng các cơ quan được xếp hạng căn cứ kết quả xếp hạng thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư/Ban Quản lý dự án phải xác định thực trạng của đơn vị có giải pháp chấn chỉnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền quản lý.

Dangcongsan