Thứ năm, 25/04/2019

Tập trung xử lý bùn đất nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Tổng kinh phí để thực hiện Dự án lên đến 84 triệu USD do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ và 35 tỷ đồng vốn đối ứng của Việt Nam.

Tổng kinh phí để thực hiện Dự án lên đến 84 triệu USD do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ và 35 tỷ đồng vốn đối ứng của Việt Nam.

Sau 8 tháng triển khai, Dự án xử lý môi trường ô nhiễm tại sân bay Đà Nẵng do Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ phối hợp thực hiện diễn ra đúng tiến độ. Đến nay, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã hoàn thành việc ký kết hợp đồng với nhà thầu để thực hiện công đoạn xử lý bùn, đất bị ô nhiễm tại sân bay Đà Nẵng.

Xử lý môi trường ô nhiễm tại sân bay Đà Nẵng

 

Tại sân bay Đà Nẵng, các nhà thầu của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ đang gấp rút triển khai các công đoạn: đào xúc, xây lắp và xử lý nhiệt… Hệ thống kết cấu mố tiếp tục được thi công. Đến nay, khoảng 3.200 m3 bùn, đất bị nhiễm bẩn từ khu vực sân bay Đà Nẵng được đưa vào sân phơi để giảm lượng nước trước khi đưa vào mố xử lý.

Tổng kinh phí để thực hiện Dự án xử lý môi trường ô nhiễm tại sân bay Đà Nẵng đã lên đến 84 triệu USD do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ và 35 tỷ đồng vốn đối ứng của Việt Nam. Dự án sẽ hoàn tất vào cuối năm 2016.

Ông Joakim Parker, Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết:  “Đây là một dự án có ý nghĩa đặc biệt trong việc thúc đẩy và củng cố mối quan hệ giữa hai nước. Chúng tôi thực hiện dự án này trong khoảng thời gian dài, bởi vì tính chất phức tạp của dự án.

 

Dự án triển khai dựa trên các nghiên cứu khoa học. Hiện tại chúng tôi tập trung đảm bảo tiến độ thực hiện việc xử lý dioxin tại Sân bay Đà Nẵng. Chúng tôi cũng đã bàn thảo với Chính phủ Việt Nam về những ý kiến khác liên quan đến việc xử lý ô nhiễm tại sân bay Đà Nẵng. Chúng tôi cũng rất hài lòng về tiến độ của dự án”.

VOV