Thứ ba, 23/04/2019

Bình Gia thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

LSO - Để quy chế dân chủ ở cơ sở thực sự đi vào cuộc sống, huyện Bình Gia đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ từ huyện đến xã, thị trấn và trong các cơ quan, doanh nghiệp.

LSO – Để quy chế dân chủ ở cơ sở thực sự đi vào cuộc sống, huyện Bình Gia đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ từ huyện đến xã, thị trấn và trong các cơ quan, doanh nghiệp. Đến nay, các cơ sở đều đã xây dựng quy chế làm việc gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ. Quy chế phối hợp giữa cấp uỷ, chính quyền và các ban, ngành của xã trong công tác hoà giải, giải quyết các đơn, thư khiếu nại – tố cáo ngày càng đi vào nề nếp. Cấp ủy định hướng, chính quyền tạo điều kiện cho nhân dân giám sát các công việc quan trọng như quy hoạch đất đai, xây dựng cơ sở hạ tầng, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, lắng nghe, tiếp thu ý kiến và từng bước giải quyết tháo gỡ những khó khăn trong nhân dân. Tình trạng quan liêu, hách dịch, cửa quyền đã được hạn chế. Ban thanh tra nhân dân các xã, thị trấn được duy trì hoạt động. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cơ bản kịp thời. Từ năm 2000 đến nay, huyện đã tiếp nhận và giải quyết 2.630/3.400 vụ việc, đạt 77,3%, không có đơn thư khiếu nại kéo dài, các vụ việc cơ bản được giải quyết ngay tại cơ sở, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Cụ thể hóa các thủ tục hành chính niêm yết công khai, hệ thống biểu mẫu, phí, lệ phí, thời gian giải quyết các loại công việc tại trụ sở UBND xã, thị trấn.
     
Thông qua những việc làm cụ thể thiết thực đó, huyện Bình Gia đã từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cả về phẩm chất chính trị đạo đức, trình độ và năng lực công tác, tác phong gần dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến phản ánh của nhân dân hơn, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác. Đặc biệt chính quyền từ huyện đến cơ sở đã có nhiều cố gắng thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết, các chế độ chính sách. Tổ chức chỉ đạo, điều hành và phối hợp với các đoàn thể triển khai thực hiện các mục tiêu  phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng an ninh, đi đôi với việc thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã tạo được sự chuyển biến trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi đã có bước chuyển dịch góp phần nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao dân trí, xây dựng chính quyền vững mạnh. Phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc xử tri nắm bắt nguyện vọng và kiến nghị chính đáng của quần chúng nhân dân, phản ánh kịp thời với Đảng và Nhà nước. Dân chủ trong quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng bố trí sử dụng cán bộ đúng chuyên trách đào tạo đáp ứng yêu cầu công tác, được nhân dân tín nhiệm. Thường xuyên kiện toàn đội ngũ trưởng thôn, ban thanh tra nhân dân, tổ hòa giải; xây dựng và bổ sung quy ước, hương ước thôn, khu phố để phù hợp với tình hình địa phương. Do thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, huyện Bình Gia đã củng cố thêm niềm tin của nhân dân với các cấp ủy, chính quyền, giúp người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội. Nhờ đó, qua từng giai đoạn, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của huyện luôn tăng ổn định, giai đoạn 2000 – 2005 đạt 7,8%, 2006 – 2010 đạt 8,1% và riêng năm 2012 đạt 9,97%. Kết cầu hạ tầng nông thôn tiếp tục được đầu tư, phát triển, các công trình đưa vào sử dụng có hiệu quả theo hướng kiên cố hóa, khang trang, thiết thực, thuận tiện cho sinh hoạt của nhân dân. Tình làng, nghĩa xóm, tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng dân cư được gắn kết.
    
Tuy đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, nhưng việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ trên địa bàn huyện vẫn bộc lộ nhiều hạn chế. Tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Quy chế dân chủ của huyện ngày 15/4/2013, đồng chí Dương Công Vĩ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện nhận định: Các quy ước, hương ước của một số nơi còn mang tính hình thức, chất lượng chưa cao, thực hiện chưa thành nề nếp. Một số xã, thị trấn chưa làm tốt công tác công khai, dân chủ trong quy hoạch sử dụng đất, giá cả đền bù khi chuyển mục đích sử dụng đất. Việc thực hiện Quy chế dân chủ chưa gắn với cải cách thủ tục hành chính, phong cách lề lối làm việc của cán bộ công chức tuy có chuyển biến nhưng còn hạn chế, chất lượng hoạt động cơ chế “một cửa” chưa cao. Một số đơn vị thực hiện Quy chế còn mang tính hình thức như việc công khai tài chính công, ý thức thực hành tiết kiệm của một bộ phận cán bộ công chức chưa cao…
    
Để Quy chế dân chủ thấm sâu vào đời sống xã hội, trong giai đoạn tới Ban chỉ đạo huyện đã xác định cần tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp, nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương về thực hiện Quy chế ở cơ sở. Thực hiện Quy chế dân chủ đi đôi  với xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và trình độ dân trí. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

MAI HOA - ANH DŨNG