Chủ nhật, 21/04/2019

Trên 100 đại biểu hội thảo sử dụng máy tính, Internet

LSO - Ngày 26/4/2013, tại Khách sạn Mường Thanh dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam” do Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, quỹ Bill&Melinda Gates đã tổ chức hội thảo nâng cao sử dụng máy tính và Internet.

LSO – Ngày 26/4/2013, tại Khách sạn Mường Thanh dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam” do Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, quỹ Bill&Melinda Gates đã tổ chức hội thảo nâng cao sử dụng máy tính và Internet.

              
               Các đại biểu thảo luận về nawng cao khả năng sử dụng máy tính

     
Tại buổi hội thảo các đại biểu đã chia nhóm thảo luận và thống nhất ý kiến về nâng cao truy cập Internet và sử dụng máy tính ở Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh miền núi. Ngoài thảo luận, các đại biểu tham luận về Trung tâm thông tin, học tập văn hóa năng động- Tầm nhìn thư viện công cộng 2011-2015. Trung tâm thông tin ngôi nhà văn hóa chung cộng đồng địa phương- Tầm nhìn của bưu điện văn hóa xã 2011-2015. Dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam và tầm nhìn mới. Thư viện đổi mới- Kinh nghiệm của chương trình thư viện toàn cầu do Quỹ Bill& Melinda Gates tài trợ.

     
Tại đây các đại biểu đều thống nhất nâng cao sử dụng máy tính và truy cập Internet là tất yếu của xã hội thông tin, vì vậy dự án cần triển khai nhanh, sâu rộng đặc biệt là ở các tỉnh miền núi. Được biết Hội thảo lần này được tiến hành theo cụm tỉnh Lạng Sơn, Bắc Cạn, Cao Bằng. Dự án được triển khai tại 40 tỉnh với tổng vốn trên 50 triệu USD

NGUYỄN ĐÔNG BẮC