Thứ ba, 23/04/2019

Tăng cường bảo vệ quyền của người lao động nhập cư Việt Nam

Ngày 26/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam cho biết, chính phủ Australia sẽ tài trợ hơn 2 tỷ đồng (tương đương 100.000 đô la Australia) trong tháng 4/2013 cho Việt Nam trong một dự án hỗ trợ quyền của người lao động di cư từ nông thôn lên thành thị.

Ngày 26/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam cho biết, chính phủ Australia sẽ tài trợ hơn 2 tỷ đồng (tương đương 100.000 đô la Australia) trong tháng 4/2013 cho Việt Nam trong một dự án hỗ trợ quyền của người lao động di cư từ nông thôn lên thành thị.

Khoản tài trợ này sẽ giúp một số tổ chức phi chính phủ ở thành phố Hồ Chí Minh triển khai các dịch vụ pháp lý cho người lao động nhập cư cũng như cung cấp các thông tin về quyền của họ. Dự án cũng giúp nâng cao năng lực của các tổ chức này nhằm thúc đẩy các thay đổi trong chính sách của chính phủ Việt Nam sao cho quyền của người lao động nhập cư, bao gồm cả quyền tiếp cận đến các dịch vụ công cơ bản, được bảo vệ tốt hơn.

Khoảng 1.000 người lao động nhập cư sẽ trực tiếp được hưởng lợi từ dự án do đối tác là Quỹ châu Á (The Asia Foundation) triển khai. Dự án cũng sẽ giúp 4 tổ chức phi chính phủ và 2 trường đại học tiếp tục cung cấp tư vấn pháp lý cho người nhập cư.

Đại sứ Australia tại Việt Nam Hugh Borrowman cho biết: “Tôi rất vui khi chính phủ Australia hỗ trợ dự án này. Người lao động di cư từ nông thôn lên thành thị là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Dự án này sẽ cung cấp các thông tin và dịch vụ quan trọng giúp bảo vệ quyền lợi của họ và cũng sẽ giúp các tổ chức phi chính phủ thúc đẩy các thay đổi chính sách và luật hóa các quyền này.”

Dangcongsan