Chủ nhật,  09/08/2020

Thúc đẩy tiến trình thực hiện BHYT toàn dân

Đến hết năm 2012,  cả nước có gần 60 triệu người tham gia BHYT, bao phủ hơn 66% dân số.

Đến hết năm 2012,  cả nước có gần 60 triệu người tham gia BHYT, bao phủ hơn 66% dân số.

Hôm nay (1/7), là ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam có chủ đề “Thúc đẩy tiến trình thực hiện mục tiêu tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân”, nhằm nâng cao trách nhiệm của người dân khi tham gia Bảo hiểm y tế.

Sau 4 năm thực hiện Luật Bảo hiểm y tế, số người có bảo hiểm y tế tăng nhanh, đảm bảo quyền lợi người tham gia được mở rộng.  Quỹ bảo hiểm y tế phát triển ổn định và cân đối thu chi, thực hiện được các mục tiêu cơ bản của chính sách. Đến hết năm 2012,  cả nước có gần 60 triệu người tham gia, bao phủ hơn 66% dân số, đặc biệt là tại khu vực trung du và miền núi phía Bắc có tỉ lệ bao phủ  khá cao.

Tuy nhiên, đến nay, cả nước vẫn còn trên 30% dân số chưa tham gia Bảo hiểm y tế, trong đó có các nhóm phải tham gia bảo hiểm y tế theo lộ trình Luật Bảo hiểm y tế quy định nhưng vẫn chưa tham gia đầy đủ. Nguyên nhân là  Luật Bảo hiểm y tế quy định nhiều nhóm đối tượng mới nhưng chỉ quy định tham gia bảo hiểm y tế theo cá nhân mà không theo hộ gia đình nên chưa đảm bảo nguyên tắc chia sẻ cộng đồng, dẫn đến chỉ người già, ốm mới tham gia.

Hiện, Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương thực hiện Đề án “Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm toàn dân giai đoạn 2012-2015 và đến năm 2020”, tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền pháp luật về bảo hiểm y tế nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện Luật bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân.

Ông Lê Văn Khảm, Phó vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ Y tế cho biết: “Nói đến sức khỏe của cộng đồng là gắn liền với thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Có bảo hiểm y tế toàn dân, sức khỏe chung của cộng đồng sẽ được đảm bảo tốt hơn. Chúng tôi cũng sẽ xây dựng các chiến dịch tuyên truyền về chính sách pháp luật Bảo hiểm y tế, trong đó sẽ hướng đến người lao động trong các doanh nghiệp, đặc biệt là những thông tin về mức đóng và trách nhiệm đóng Bảo hiểm y tế của người lao động và người sử dụng lao động cũng như quyền lợi về Bảo hiểm y tế”.

Theo VOV