Chủ nhật,  15/12/2019

Quảng Nam bỏ hoang tới 577 ha đất

Do nhiều yếu tố khó khăn, tại một số địa phương tỉnh Quảng Nam, đã xảy ra tình trạng bỏ hoang đất sản xuất. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Quảng Nam, tổng diện tích đất sản xuất bị bỏ hoang lên tới hơn 577 héc-ta.

Do nhiều yếu tố khó khăn, tại một số địa phương tỉnh Quảng Nam, đã xảy ra tình trạng bỏ hoang đất sản xuất. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Quảng Nam, tổng diện tích đất sản xuất bị bỏ hoang lên tới hơn 577 héc-ta.

Báo cáo của Sở NNPTNT tỉnh Quảng Nam cho biết, do điều kiện tưới tiêu, thị trường tiêu thụ, giá cả và quá trình đô thị hóa, tại một số địa phương, đã xảy ra tình trạng một số hộ nông dân bỏ hoang hóa đất sản xuất từ một đến hai năm.

Cụ thể, với đất quảng canh, người nông dân chỉ sản xuất một vụ, bỏ hóa một vụ; riêng thả nuôi tôm thì nghỉ tới một năm. Tổng diện tích bị bỏ hoang hóa trên địa bàn đã lên tới hơn 577 héc-ta.

Trong đó, đất lúa 41,71 héc-ta (bao gồm đất không sản xuất hai năm: 13,02 héc-ta; sản xuất được một vụ: 28,69 héc-ta). Nguyên nhân chủ yếu của việc bỏ hoang đất trồng lúa là do thiếu nguồn nước, vùng trũng, nhiễm mặn.

Đất nuôi tôm cũng đang bị bỏ hoang tới 535,6 héc-ta, chủ yếu “nạn” nghỉ vụ nuôi năm 2013 tập trung ở các địa phương như: Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành.

Theo báo cáo của Sở NNPTNT, hiện Quảng Nam không có tình trạng nông dân trả ruộng sau khi được Nhà nước giao quyền sử dụng đất lâu dài.

Cơ quan này đã phối hợp các cơ quan chức năng của tỉnh và UBND các địa phương, khẩn trương rà soát lại tình hình sử dụng đất và đưa ra các biện pháp nhằm khắc phục tình trạng đã nêu.

Theo Nhandan.vn