Chủ nhật,  25/08/2019

Thể thao trong trường là hoạt động tự nguyện của học sinh

Việc dạy nội dung giáo dục thể chất phải phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi, giới tính...

Việc dạy nội dung giáo dục thể chất phải phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi, giới tính…

Bộ GD-ĐT vừa có dự thảo Nghị định Quy định về giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường.

Theo đó, giáo dục thể chất là quá trình giáo dục mà nội dung chuyên biệt là dạy học động tác vận động, giáo dục toàn diện các tố chất thể lực, lĩnh hội các tri thức chuyên môn về thể dục, thể thao và hình thành nhu cầu tập luyện tự giác ở người học.

Thể thao trong nhà trường là hoạt động tự nguyện của học sinh, sinh viên với các nội dung tập luyện thể dục, thể thao ngoại khóa và thi đấu các môn thể thao phù hợp với sở thích, giới tính, lứa tuổi và sức khỏe theo các hình thức cá nhân, nhóm, câu lạc bộ, nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực đáp ứng yêu cầu môn học và phát triển năng khiếu, tài năng thể thao. 

Dự thảo cũng đề xuất, giáo viên, giảng viên giáo dục thể chất là những người được đào tạo tại các trường đại học sư phạm thể dục, thể thao, các trường đại học, cao đẳng thể dục, thể thao và các trường đại học, cao đẳng sư phạm có mã ngành đào tạo giáo viên chuyên ngành giáo dục thể chất và bảo đảm các tiêu chuẩn quy định.

Việc dạy nội dung giáo dục thể chất phải phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi, giới tính và phải dựa trên cơ sở phân loại sức khỏe, trình độ tập luyện của người học. Chương trình phải bảo đảm tính khoa học, tính hệ thống và tính kế thừa phù hợp theo từng bậc học, cấp học và trình độ đào tạo.

Theo VOV.vn