Thứ bảy,  19/10/2019

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em bộc lộ nhiều bất cập

Ngày 10/12, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo dự án Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (BVCSGDTE). Hội thảo nhằm đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện Luật trong 9 năm qua; thảo luận các vấn đề cần kiến nghị, sửa đổi, bổ sung của Luật.

Ngày 10/12, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo dự án Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (BVCSGDTE). Hội thảo nhằm đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện Luật trong 9 năm qua; thảo luận các vấn đề cần kiến nghị, sửa đổi, bổ sung của Luật.

 

Các đại biểu đã chỉ ra nhiều bất cập trong quá trình thực hiện Luật BVCSGDTE
(Ảnh: KT)

Tại Hội thảo, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp nêu rõ: Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước quốc tế về quyền trẻ em. Năm 1991, Việt Nam đã ban hành Luật BVCSGDTE và được sửa đổi vào năm 2004. Luật BVCSGDTE đã thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhằm mục đích tạo ra môi trường pháp lý, đảm bảo thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em.

Thảo luận tại Hội thảo, các đại biểu đều nhận định các nội dung và nguyên tắc của Luật đã đi vào đời sống, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội đối với việc BVCSGDTE. Tuy nhiên, Luật cũng đã bộc lộ một số hạn chế đòi hỏi cần khắc phục.

Làm rõ những hạn chế, ông Đặng Đức San – Vụ trưởng Vụ Pháp chế phân tích, Luật BVCSGDTE năm 2004 mới chỉ đề cập đến 10 nhóm quyền trẻ em (Công ước quốc tế về quyền trẻ em quy định khoảng 28 nhóm quyền), các quyền còn lại được quy định tản mạn ở nhiều đạo luật khác. “Theo kết quả rà soát các văn bản luật hiện hành thì có tới 22 đạo luật có liên quan đến quyền trẻ em như: Bộ luật Lao động; Bộ luật Dân sự; Bộ luật Hình sự…” – ông San nói.

Bên cạnh đó, các quy định về quyền trẻ em, bổn phận của trẻ em, các hành vi nghiêm cấm, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình trong việc bảo đảm thực hiện quyền trẻ em vẫn mang tính định hướng, chưa cụ thể, chưa quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em, dẫn đến nhận thức và việc tổ chức triển khai thực hiện ở các cấp còn gặp nhiều khó khăn.

Cũng theo ông San, định nghĩa về trẻ em theo quy định của luật vẫn có sự giới hạn (công dân Việt Nam). “Từ đó có vấn đề đặt ra với thời đại toàn cầu hóa là đối với công dân nước ngoài sống ở Việt Nam có độ tuổi dưới 16 có được đối xử như trẻ em Việt Nam không?” – ông San đặt vấn đề.

Một trong những bất cập nữa được ông San chỉ rõ là Luật quy định độ tuổi của trẻ em là từ 16 tuổi trở xuống. Trong khi đó, Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em và nhiều điều ước, thỏa thuận quốc tế khác liên quan đến trẻ em mà Việt Nam đã ký kết, tham gia lại quy định độ tuổi trẻ em là dưới 18 tuổi. Ông cho biết thêm, hiện nay Việt Nam là một trong số ít nước trên thế giới còn quy định độ tuổi trẻ em dưới 16.

Việc quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo quy định của Luật hiện hành cũng không còn phù hợp. Quy trình điều phối, phối hợp các hoạt động bảo vệ trẻ em từ các khâu phòng ngừa, phát hiện, can thiệp đối với trẻ em nói chung, trẻ em có nguy cơ và hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt chưa rõ ràng, đồng bộ.

Từ những phân tích trên, ông Đặng Đức San đề xuất một số điểm cần sửa đổi, bổ sung. Cụ thể, sửa đổi độ tuổi của trẻ em cho phù hợp với công ước quốc tế; bổ sung nguyên tắc tôn trọng quyền được bày tỏ ý kiến và quan điểm của trẻ em; sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan sau khi đã có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức…

Đánh giá việc đảm bảo quyền vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và du lịch của trẻ em theo Điều 29 của Luật BVCSGDTE, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho hay từ thành phố đến nông thôn đều trong tình trạng thiếu chỗ vui chơi cho trẻ em; các thiết chế văn hóa tại cộng đồng (nhà văn hóa xã, thôn bản…) chủ yếu là để hội họp, không có trò chơi cho trẻ em; nhiều xã nghèo còn là điểm trắng về điều kiện dành cho trẻ em được sinh hoạt vui chơi, giải trí…

Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật BVCSGDTE cần chú trọng các biện pháp đảm bảo thi hành Luật, mang tính khả thi; xây dựng các Đề án, Dự án cụ thể để thực hiện từng nhiệm vụ, mục tiêu, tránh lãnh phí và phát huy chức năng, thế mạnh của mỗi ngành, địa phương; xây dựng chính sách ưu đãi đối với các hoạt động vui chơi giải trí phục vụ trẻ em…

Theo Dangcongsan.vn