Thứ tư,  03/06/2020

Ban hành danh mục trình độ, chuyên ngành khuyến khích đào tạo và thu hút trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

        

LSO – Thực hiện quy định về chế độ hỗ trợ, khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng và chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại Lạng Sơn, UBND tỉnh vừa ban hành danh mục trình độ, chuyên ngành khuyến khích đào tạo và thu hút trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013-2015 theo Quyết định số 1884/QĐ-UBND 30/11/2013.

Theo đó, đối với trình độ tiến sĩ, thạc sĩ sẽ thực hiện hỗ trợ, khuyến khích và thu hút ở các chuyên ngành thuộc 3 lĩnh vực: Kinh tế – kỹ thuật, Khoa học xã hội và nhân văn, Khoa học tự nhiên – khoa học công nghệ. Ngoài ra từ nay đến năm 2015, Lạng Sơn sẽ thực hiện chính sách thu hút đối với Bác sỹ các chuyên ngành: pháp y, nhi, dinh dưỡng, tâm thần, thần kinh, giải phẫu bệnh, y học hạt nhân, ung bướu, y học dự phòng và những người được Nhà nước trao tặng, công nhận các danh hiệu cao quý như: nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và kiện tướng thể dục – thể thao các môn: vovinam, bóng bàn.

Sau khi các danh mục trình độ, chuyên ngành được ban hành, Sở Nội vụ sẽ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc tổng hợp, đăng ký đề xuất thực hiện; phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh theo giai đoạn.

Tin: Minh Đức