Chủ nhật,  29/03/2020

Bảo tồn, phát huy dân ca các dân tộc tỉnh Lạng Sơn thời kỳ hội nhập

LSO - Chiều 13/12/2013, Hội đồng Khoa học & Công nghệ tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học “Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để bảo tồn, phát huy dân ca các dân tộc tỉnh Lạng Sơn trong cuộc sống thời kỳ đổi mới, hội nhập, phát triển”. Dự hội nghị có đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh.

LSO – Chiều 13/12/2013, Hội đồng Khoa học & Công nghệ tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học “Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để bảo tồn, phát huy dân ca các dân tộc tỉnh Lạng Sơn trong cuộc sống thời kỳ đổi mới, hội nhập, phát triển”. Dự hội nghị có đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh.

                 

     Thạc sỹ Lộc Bích Kiệm, Phó Chủ tịch Hội VH – NT tỉnh tham gia đóng góp ý kiến, đánh giá đề tài

Tại hội nghị, các thành viên hội đồng đã tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến nhằm đánh giá một cách toàn diện về đề tài, như: giá trị tinh thần, xã hội, lịch sử – văn hóa, văn học – nghệ thuật; ý nghĩa thực tiễn… Trong đó nhấn mạnh: Đây là một công trình nghiên cứu  mang tính tổng hợp, xâu chuỗi, hệ thống về một số làn điệu dân ca Tày, Nùng ở tỉnh ta, góp phần làm rõ giá trị đích thực của dân ca và nhu cầu chính đáng của cộng đồng Tày, Nùng với dân ca. Từ đó đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về giá trị di sản và đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy di sản then, sli, lượn cho phù hợp trong cuộc sống thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển. Sau khi thảo luận, các thành viên đã tiến hành bỏ phiếu kín để đánh giá đề tài với tổng số 91/100 điểm. Đề tài xếp loại xuất sắc.

Tin ảnh: Ngọc Hiếu