Thứ năm,  28/05/2020

Đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, tôn giáo

Những vấn đề về chính sách hỗ trợ trong học tập, việc làm của thanh niên được đưa ra bàn luận tại diễn đàn.

Những vấn đề về chính sách hỗ trợ trong học tập, việc làm của thanh niên được đưa ra bàn luận tại diễn đàn.

Ngày 14/12, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức diễn đàn đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo năm 2013 với sự tham gia của gần 100 đoàn viên, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên là các tín đồ tôn giáo.

Đắk Lắk hiện có khoảng 99.000 thanh niên dân tộc thiểu số và 71.000 thanh niên các tín đồ tôn giáo, bằng gần 40% tổng số thanh niên toàn tỉnh. Trong những năm qua, đội ngũ này đã tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đoàn cơ sở, phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Tham gia diễn đàn, các thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo đã phát biểu ý kiến, bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng về các vấn đề như việc làm của thanh niên dân tộc thiểu số, việc gắn kết các thanh niên tín đồ tôn giáo tham gia vào công tác xây dựng tổ chức Đoàn, hội…

Đại diện Ban dân tộc, Ban tôn giáo của tỉnh Đắk Lắk cũng đã trao đổi những vấn đề có liên quan về chính sách hỗ trợ trong học tập, việc làm của thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo.

Tham dự diễn đàn, Y Sép Niê, đoàn viên thanh niên ở xã Ea Tul, huyện Chư M’nga bày tỏ: Lần đầu tiên về dự diễn đàn như vậy rất là vui khi được trao đổi những tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên của xã mình cho các cấp lãnh đạo biết được những gì còn tồn tại ở dưới cơ sở. Từ đó có những biện pháp tiếp tục nâng cao để mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên ngày càng thực sự vững mạnh. 

Cũng tại diễn đàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tuyên dương 18 tập thể và cá nhân thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo đã có thành tích trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên. Đây là những hạt nhân nòng cốt, tích cực tham gia vận động, đoàn kết tập hợp thanh niên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết các dân tộc, đoàn kết tôn giáo, góp phần xây dựng quê hương đất nước.

Theo VOV.vn