Chủ nhật,  22/09/2019

Hội nghị Tuyên dương Gia đình Văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II

Ngày 18/12/2013, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Tuyên dương Gia đình Văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II - năm 2013.

Ngày 18/12/2013, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Tuyên dương Gia đình Văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II – năm 2013.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đại diện lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành Trung ương và Thành phố Hà Nội; cùng 225 đại biểu đại diện cho các gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc trong cả nước.

Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành trong thời gian qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa luôn được duy trì và triển khai thực hiện có hiệu quả theo xu hướng tăng dần tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng danh hiệu một cách bền vững, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, ổn định, tạo đà cho sự gia tăng phát triển kinh tế ở mỗi địa phương.

 

 Chương trình văn nghệ chào mừng hội nghị

Theo báo cáo của 64 tỉnh thành phố trong cả nước, năm 2001, có 11.955.215/15.503.209 bằng 77,11% hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, trong đó có 8.703.508 hộ đạt chuẩn văn hóa (bằng 72,58%). Tính đến tháng 12/2006, cả nước đã có 14.824.383/18.107.720 (bằng 81,87%) hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, trong đó có 13.142.100 hộ đạt chuẩn văn hóa (bằng 72,58%). Đến năm 2012, cả nước đã có 16.421.740/21.516.714 gia đình đạt chuẩn danh hiệu Gia đình văn hóa (đạt 76%). Càng ngày phong trào xây dựng gia đình văn hóa càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, thu hút trên 90% gia đình sinh sống ở nông thôn, hoặc gia đình cư trú trên địa bàn khu dân cư tham gia. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động gia đình tham gia xây dựng gia đình văn hóa; tổ chức tốt việc bình bầu gia đình văn hóa công khai, dân chủ từ khu dân cư; công bố quyết định công nhận và công nhận lại gia đình văn hóa hàng năm vào “Ngày đại đoàn kết dân tộc” (18/11)… nên chất lượng gia đình văn hóa ở đa số các địa phương đã được nâng lên. Đến hết năm 2012 cả nước đã có trên 1.200.000 “người tốt việc tốt” được suy tôn ở các cấp, trong đó ở cấp tỉnh trên 249.000 người, cấp huyện trên 239.000 người và cấp xã trên 712.000 người.

Với những kết quả đã đạt được, phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã góp phần tích cực vào phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tạo nền tảng tốt đẹp cho sự phát triển bền vững của gia đình Việt Nam, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của gia đình trong xây dựng đời sống văn hóa, đời sống kinh tế – xã hội. Xây dựng gia đình văn hóa đã thực sự trở thành môi trường giáo dục quan trọng nâng cao chất lượng cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh thần của các thành viên trong gia đình; đơn vị trực tiếp và trọng yếu thực hiện mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Hiện đã có trên 16.000 gia đình văn hóa đã làm giàu từ sản xuất nông nghiệp hàng hóa, mở mang ngành nghề, thu hút và tạo việc làm cho hàng vạn lao động ở nông thôn. Xuất hiện nhiều mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc làm kinh tế giỏi trên các lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp và công nghiệp.

 
 Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh trao bằng khen cho gia đình văn hóa tiêu biểu

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh khẳng định: Xác định vị trí quan trọng của gia đình và công tác gia đình, hơn 50 năm qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiên trì tổ chức thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên toàn quốc, phong trào này là nội dung quan trọng trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được nhân dân cả nước đồng tình hưởng ứng và thực hiện.

Phong trào đã quy tụ được các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Các phong trào đã giúp nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình, bảo tồn lưu giữ các giá trị truyền thống nhân văn của gia đình Việt Nam: gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, con cháu hiếu thảo, ông bà cha mẹ mẫu mực. Mặc cho những thử thách, sóng gió nhưng gia đình Việt Nam vẫn có những bước đi lành mạnh, tính độc lập, chủ động đề kháng trước những nguy cơ không tốt.

Hiện nay, sự giao lưu mở cửa của nền kinh tế thị trường trong xu hướng toàn cầu hóa hội nhập quốc tế đã đem đến cho gia đình Việt Nam nhiều cơ hội. Gia đình Việt Nam có điều kiện phát triển kinh tế, giao lưu hội nhập với các nền văn hóa tiên tiến, văn minh của các nước. Song, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, mặt trái của cơ chế thị trường cũng nảy sinh một số vấn đề tác động tiêu cực đến những giá trị văn hóa, đến gia đình và đời sống gia đình Việt Nam, ở một góc độ nào đó đã phá vỡ nền nếp gia phong, đạo đức của gia đình truyền thống Việt Nam, nếu không chuẩn bị tốt, gia đình không đủ sức thực hiện chức năng vốn có để trở thành tế bào lành mạnh của xã hội trong xu thế phát triển.

Trong suốt những năm qua, với trách nhiệm của mình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các tỉnh, thành phố duy trì phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên phạm vi toàn quốc, phong trào thực sự có ý nghĩa thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước và các phong trào lớn của các ngành, các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội phát triển đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực. Hội nghị lần này nhằm tôn vinh những thành quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời các đại biểu sẽ cùng giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm, những bài học đa dạng, phong phú từ thực tiễn sinh động của gia đình mình để hình ảnh cao đẹp của mỗi gia đình tiếp tục tỏa sáng, những giá trị văn hóa gia đình được gìn giữ, nhân rộng và tôn vinh trên phạm vi toàn quốc.

Hội nghị Tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II gắn với nội dung cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sẽ càng có ý nghĩa sâu sắc khi mỗi chúng ta đều phấn đấu xây dựng gia đình mình thành những gia đình tốt và mẫu mực như Bác Hồ kính yêu đã dạy: “Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt”; “Luôn luôn cố gắng làm cho nhà mình thành một nhà kiểu mẫu trong làng, một nhà như thế nhất định sẽ phát đạt”; “Người là gốc của làng nước, nếu mọi người đều làm đúng đời sống mới, thì dân tộc nhất định sẽ phú cường”. Chúng ta nguyện phấn đấu thực hiện thành công lời căn dặn của Bác Hồ.

Theo CPV