Thứ năm,  27/02/2020

Cần nâng cao vai trò của nghề công tác xã hội ở Lạng Sơn

LSO-Nghề Công tác xã hội (CTXH) là một nghề mang những chính sách của Đảng và Nhà nước để trợ giúp nhóm người yếu thế như người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, người nhiễm HIV/AIDS, người tâm thần, người nghiện ma túy và các đối tượng khác...

LSO-Nghề Công tác xã hội (CTXH) là một nghề mang những chính sách của Đảng và Nhà nước để trợ giúp nhóm người yếu thế như người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, người nhiễm HIV/AIDS, người tâm thần, người nghiện ma túy và các đối tượng khác…có điều kiện thuận lợi để vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, giúp họ ngày càng sống vui vẻ, thoải mái. Hiện nay, nhu cầu về trợ giúp xã hội đang gia tăng, đòi hỏi có một lực lượng làm nghề CTXH. Tuy nhiên, xã hội vẫn chưa có cái nhìn đúng về nghề CTXH và vai trò của nghề này trong cuộc sống.

Các đối tượng ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh cần sự quan tâm, chăm sóc của các cán bộ làm công tác xã hội   

Năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Đề án phát triển nghề CTXH giai đoạn 2010 – 2020 (gọi là Đề án 32), tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của nghề CTXH. Để thực hiện có hiệu quả Đề án 32, năm 2013, Sở LĐTB& XH với chức năng của mình đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 25/1/2013 để thực hiện Đề án phát triển nghề CTXH tỉnh Lạng Sơn, xây dựng nội dung hoạt động với kinh phí trên 1,131 tỷ đồng. Trong đó 603,2 triệu đồng ngân sách của tỉnh, 528 triệu đồng ngân sách trung ương. Đồng thời có kế hoạch về triển khai thực hiện công tác đào tạo cán bộ làm CTXH thuộc Đề án 32 tỉnh Lạng Sơn năm 2013.

Theo đó, ngành chức năng đã triển khai công tác tuyên truyền; rà soát thống kê, phân loại cán bộ nhân viên CTXH, phân tích đánh giá nhu cầu phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên CTXH; thực hiện bước đầu thí điểm mạng lưới cán bộ làm CTXH cấp xã, phường, thị trấn ở 22 xã, phường, thị trấn; cung cấp dịch vụ CTXH trên địa bàn tỉnh. Trong năm, Sở LĐTB& XH đã phối hợp với Trung tâm Phát triển kỹ năng và tri thức CTXH – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức tập huấn kỹ năng CTXH cho 124 cán bộ, viên chức, cộng tác viên CTXH trên địa bàn tỉnh với kinh phí 248 triệu đồng. Cùng với đó, Sở LĐTB& XH đã tham mưu cho UBND tỉnh liên kết với Trường Đại học Lao động Xã hội mở lớp đại học tại chức hệ vừa học vừa làm cho 70 cán bộ đang làm CTXH trên địa bàn tỉnh với kinh phí thực hiện là 280 triệu đồng. Năm 2013 tỉnh đã sử dụng 100% kinh phí của ngân sách Trung ương cấp để thực hiện việc tập huấn và mở lớp đại học tại chức cho các cán bộ làm CTXH. Tuy nhiên, do chưa được nhận thức đúng đắn về vai trò của nghề này đối với xã hội nên đã xuất hiện hiện tượng một số cán bộ không tham gia đầy đủ hoặc không tiếp tục theo học lớp đại học tại chức. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến lộ trình đào tạo nghề CTXH của tỉnh. Bên cạnh đó, do khó khăn chung nên tỉnh chưa bố trí được kinh phí năm 2013 để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát công tác này ở những xã, phường, thị trấn làm thí điểm mạng lưới cán bộ làm CTXH nói riêng và CTXH trên địa bàn tỉnh nói chung. Bên cạnh đó, nghề CTXH là một nghề mới (mới được công nhận năm 2010) nên nhận thức của các cấp, ngành và người dân chỉ dừng lại ở mức biết chứ chưa chú trọng quan tâm. Kéo theo đó là 100% các cán bộ làm CTXH ở địa phương chủ yếu là kiêm nhiệm nên sau khi được tập huấn không được trực tiếp hướng dẫn cách thực hành, xử lý tình huống trong nghề nghiệp; chưa đủ năng lực cần thiết để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các hoạt động liên quan đến nghề CTXH. Hiện nay, trên địa bàn vẫn chưa có mạng lưới cộng tác viên tại các thôn bản, còn phụ thuộc vào sự nhiệt tình của cán bộ kiêm nhiệm nên việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về nghề CTXH còn hạn chế, chưa tạo được thay đổi nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về nghề này. Ngoài ra, cơ chế chính sách của Trung ương chưa có tính đồng bộ cao nên việc triển khai áp dụng tại cơ sở rất khó. Đơn cử là việc chỉ cho phép thành lập Trung tâm CTXH cấp huyện, trong khi cấp huyện còn thiếu và yếu, bộ máy chưa được kiện toàn để thành lập trung tâm…

Theo số liệu của Sở LĐTB& XH năm 2013 có 24.000 người cần trợ cấp xã hội tại cộng đồng (chưa tính số người cần cứu trợ đột xuất), trong đó có 10.000 người cao tuổi, 10.000 người khuyết tật, 1.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 3.000 đối tượng khác. Điều này đòi hỏi cần phải có một đội ngũ CTXH chuyên nghiệp để giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa người với người, góp phần vào sự phát triển phúc lợi của xã hội trong thời kỳ mới. Trao đổi về giải pháp thực hiện hiệu quả Đề án 32, ông Nguyễn Xuân Đài, Trưởng Phòng Bảo trợ xã hội, Sở LĐTB& XH cho biết, thời gian tới, để tiếp tục thực hiện Đề án 32, dựa trên nguồn kinh phí được cấp, ngành chức năng sẽ tiếp tục thực hiện việc tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm CTXH theo hướng hướng dẫn, hỗ trợ cung cấp dịch vụ công cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt. Đồng thời đề xuất xin thêm kinh phí để phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở dịch vụ CTXH; kiểm tra, giám sát nghề CTXH; khắc phục những điểm còn tồn tại như việc cán bộ không tham gia đầy đủ, liên tục lớp đào tạo trình độ đại học; tuyên truyền và mở rộng mạng lưới cộng tác viên thôn bản…Để làm được điều này, rất cần có sự quan tâm của các cấp, các ngành, đoàn thể đối với nghề CTXH – một nghề được coi là “đặc biệt”.

THANH HÒA