Thứ bảy,  19/10/2019

Thành phố: Bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

LSO-Sáng 20/12/2013, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Lạng Sơn tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Đinh Văn Bạo, là hộ nghèo khó khăn về nhà ở của thôn Khòn Pát, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn.

LSO-Sáng 20/12/2013, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Lạng Sơn tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Đinh Văn Bạo, là hộ nghèo khó khăn về nhà ở của thôn Khòn Pát, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn.

Đại diện ngân hàng CSXH trực tiếp trao tiền hỗ trợ cho gia đình ông Đinh Văn Bạo

Nhà được khởi công xây dựng từ tháng 11/2013, có diện tích rộng khoảng 48m2, tổng kinh phí xây dựng trên 45 triệu đồng, trong đó Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh hỗ trợ trực tiếp 20 triệu đồng. Đây là một trong số 14 ngôi nhà mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã vận động, hỗ trợ xây dựng cho hộ nghèo trên địa bàn trong năm 2013. Trong đó có 10 ngôi nhà xây mới, 4 ngôi nhà sửa chữa với tổng kinh phí hỗ trợ 377 triệu đồng, trong đó thành phố hỗ trợ 136 triệu đồng, doanh nghiệp hỗ trợ trực tiếp 241 triệu đồng.

LÂM GIANG