Thứ năm,  04/06/2020

Anh Lê Quốc Phong trúng cử Bí thư Trung ương Đoàn

Với 128/129 phiếu đồng ý (tỷ lệ 99,22 %), Bí thư Thành đoàn TP HCM đã trúng cử chức Bí thư Trung ương Đoàn.
Ngày 21/12 tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 4 khóa 10 thông qua Nghị quyết phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; quyết định chủ đề công tác năm 2014: Năm thanh niên tình nguyện; bầu cử nhân sự Ban Bí thư trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.

Với 128/129 phiếu đồng ý (tỷ lệ 99,22 %), Bí thư Thành đoàn TP HCM, anh Lê Quốc Phong (35 tuổi), đã trúng cử chức Bí thư Trung ương Đoàn, là thành viên trẻ nhất trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh (trái) chúc mừng anh Lê Quốc Phong

Anh Lê Quốc Phong từng trải qua các vị trí Bí thư Đoàn Đại học Khoa học tự nhiên, Bí thư Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP HCM, Phó Bí thư Thành đoàn TP HCM, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam. Từ tháng 11/2012, anh Lê Quốc Phong là Ủy viên Ban Thường vụ  Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn TP HCM.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa 10 hiện có 8 thành viên. Ngoài ra, hội nghị cũng bầu bổ sung 2 nhân sự: Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, anh Nguyễn Bá Cảnh; Bí thư Tỉnh đoàn Long An, anh Phạm Văn Bốn vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; bầu 9 nhân sự bổ sung cho Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn.

Theo VOV